Op de plek waar ooit herberg De Meiboom heeft gestaan, werd soldaat Pieter Alfons Gielen op 19 oktober gefusilleerd omwille van wat toen 'ongehoorzaamheid en desertie in het aanschijn van de vijand' werd genoemd. De hoefsmid uit het dorpje Kleine-Spouwen was amper 27 jaar en vader van drie kinderen. Vier jaar geleden plaatste zijn familie op de bewuste plaats een klein houten paaltje met daarop de foto van de soldaat.
...