Einde mei 2013 keurde de raad de aannemingsvoorwaarden en de gunningswijze voor de bouw tegen een bedrag van bijna 10,1 m...

Einde mei 2013 keurde de raad de aannemingsvoorwaarden en de gunningswijze voor de bouw tegen een bedrag van bijna 10,1 miljoen euro goed. Door diverse wijzigingen kwam donderdag een verrekening op tafel van bijna 25.000 euro en een tweede van iets meer dan 2.000 euro voor bijkomende elektriciteitswerken. In tegenstelling tot CD&V en SP.A kon N-VA hiermee niet akkoord gaan en stemde de fractie tegen. Een zelfde resultaat was er bij de stemming over de dadingsovereenkomst tussen de Stad en de tijdelijke handelsvennootschap die de schietstand bouwde.De overige punten werden unaniem goedgekeurd.(DCR)