Einde mei 2013 keurde de raad de aannemingsvoorwaarden en de gunningswijze voor de bouw tegen een bedrag van bijna 10,1 m...