Door de coronacrisis zag Peace Village pas de eerste gasten opdagen in de maand juli. "Ook in augustus konden we voornamelijk Vlaamse groepen ontvangen. Voor beide maanden moeten we nu goed 8000 euro aan toerismetaks betalen. Op de vraag om deze taks zoals de andere besturen kwijt te schelden, kregen we geen antwoord."
...

Door de coronacrisis zag Peace Village pas de eerste gasten opdagen in de maand juli. "Ook in augustus konden we voornamelijk Vlaamse groepen ontvangen. Voor beide maanden moeten we nu goed 8000 euro aan toerismetaks betalen. Op de vraag om deze taks zoals de andere besturen kwijt te schelden, kregen we geen antwoord."In Mesen wordt per persoon 1,50 euro aangerekend als toerismebelasting. "Het voorbije werkjaar stortte ik met plezier 30.000 euro, toen was er ook sprake van een normaal werkjaar, nu dus zeker niet." Ook voor de komende maanden verwacht de directeur weinig volk in Peace Village. "Tot november tellen we een tiental groepen en dan zien we in de winter traditioneel zo goed als niemand. Wat het voorjaar van 2021 zal brengen, is nu nog een groot vraagteken. Er is de vraag hoe sterk het virus nog zal aanwezig zijn en verder kennen we nog altijd het juiste verhaal van de Brexit niet. Deze week kregen we dan ook nog het nieuws over de stopzetting van de ferry van Hull naar Zeebrugge. We kennen dus sombere tijden in onze sector en die kon er door het kwijtschelden van de toerismetaks iets rooskleuriger uitzien." Matti Vandemaele haalt ook aan dat een definitieve sluiting van Peace Village door de huidige crisis dreigt. "En dan zal dat het einde betekenen van het toerisme in Mesen want niemand zal staan springen om het centrum over te nemen." Na overleg met het schepencollege heeft burgemeester Evrard de vraag om de toerismetaks af te schaffen in de huidige coronaperiode negatief beantwoord. "Matti is in de eerste plaats directeur van het centrum en doet daar ook zeer goed werk. Alleen vertelt hij halve waarheden. Wat een feest is voor de krekel is een ramp voor de mier. Dat Matti als gemeenteraadslid in Kortrijk oppositie voert, is een terechte handeling, maar hier in Mesen is en blijft hij directeur van Peace Village." Burgemeester Evrard wil tot slot nog meegeven dat niet alle jeudgroepen onderworpen werden aan de toerismetaks. "Voor de Chirokampen deze zomer werden geen taksen aangerekend en ook wie op het domein met een tentje kwam overnachten, diende de taks niet te betalen."