"We organiseren een stil protest bij het slachthuis in Izegem, om er te protesteren tegen het slachten van dieren, en ter nagedachtenis van de gestorven en mishandelde dieren", klinkt het op Facebook. "Animal Rights filmde undercover en stelde ernstig dierenleed vast. Het slachthuis is nu tijdelijk stil gelegd, wij gaan voor definitieve sluiting."

De mars vindt plaats op dinsdag 26 september, tussen 11 en 13 uur. Animal Rights vraagt voorts aan de deelnemers hun gezond verstand te gebruiken en elke vorm van agressie achterwege te laten.