De politie werd opgeroepen door buren die heel wat lawaai hoorden in het appartementsgebouw. Ter plaatse stelden ze vast dat er...

De politie werd opgeroepen door buren die heel wat lawaai hoorden in het appartementsgebouw. Ter plaatse stelden ze vast dat er dertien jongeren in het appartement aanwezig waren. In de eerste plaats overtraden ze de bubbel van vijf-regel. Anderzijds droegen ze geen mondmasker om elkaar te beschermen en hielden ze evenmin afstand. Volgens de politie Westkust was dit het meest frappante geval van afgelopen dagen.Elders in de politiezone zijn nog processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van een mondmasker, zowel op straat als in de horeca. De mondmaskerplicht geldt aan de hele westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort).(BB)