Het huidige depot in de buurt van de gewestweg N36 zal verkocht worden. "De loods in de Stationsstraat is al jaren veel te krap om er de gemeentelijke diensten comfortabel te kunnen huisvesten", verduidelijkt schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V). "Het gebouw barst uit zijn voegen. Er is te weinig plaats. Daardoor moest er materiaal buiten opgeslagen worden en hadden we nog extra opslagruimtes op andere locaties nodig. Dat was onder meer het geval in een ruimte die we huurden van Lobster Fish in de Roterijstraat en een andere opslagplaats naast de lokalen van het Ro...

Het huidige depot in de buurt van de gewestweg N36 zal verkocht worden. "De loods in de Stationsstraat is al jaren veel te krap om er de gemeentelijke diensten comfortabel te kunnen huisvesten", verduidelijkt schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V). "Het gebouw barst uit zijn voegen. Er is te weinig plaats. Daardoor moest er materiaal buiten opgeslagen worden en hadden we nog extra opslagruimtes op andere locaties nodig. Dat was onder meer het geval in een ruimte die we huurden van Lobster Fish in de Roterijstraat en een andere opslagplaats naast de lokalen van het Rode Kruis in de Hoogstraat.""Die versnippering van opslagruimtes werkte contraproductief. Nu moesten bij feestelijkheden vaak verschillende locaties worden aangedaan om het nodige materiaal bijeen te brengen. Die verspreiding van het materiaal maakt het werk voor onze werknemers er uiteraard niet gemakkelijker op. Door een deel van het voormalige textielbedrijf Movelta aan te kopen, zal al het materiaal op één plaats gecentraliseerd kunnen worden. Op die manier zal er veel efficiënter kunnen gewerkt worden.""We waren met de gemeente Deerlijk eigenlijk al jaren op zoek naar een oplossing voor dit probleem. De haalbaarheid van twee locaties, enerzijds in de Fabriekstraat en anderzijds in de Weverijstraat, werd grondig onderzocht. Het is uiteindelijk een groot deel van de vroegere weverij Movelta in de Weverijstraat geworden. We hebben er een pand gevonden dat groot genoeg is om alle materiaal van de groendienst, openbare werken en feestelijkheden te centraliseren. Het zal allemaal veel overzichtelijker zijn. Alle voertuigen die nu vaak buiten moeten gestationeerd worden, zullen binnen geplaatst kunnen worden. Ook dat is een groot pluspunt.""Het zal een heel grote verbetering worden, maar daar hangt uiteraard ook een prijskaartje aan vast. De aankoop zelf is nog niet officieel geregeld en moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad, maar er is wel een overeenkomst dat alles in orde komt. Voor het nieuwe gemeentelijk depot is een investering voorzien van 2,4 miljoen euro. Dat bedrag omvat zowel de aankoop van het gebouw als de herinrichting van het pand tot gemeentedepot.""Zo moeten er nog nieuwe kantoren en een sanitair blok gerealiseerd worden. Het pand is ideaal gelegen, is voldoende ruim en er is bovendien een ruime parking. Tijdens de jongste gemeenteraad werd ondertussen al de aanstelling van een ontwerper goedgekeurd. Als het een beetje meezit, moeten we zeker in de loop van 2021 kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. Het huidige gemeentedepot op de hoek van de Stationsstraat en de gewestweg N36 zal naar alle waarschijnlijkheid verkocht worden. Zo is in ieder geval voorzien in de meerjarenplanning. Gezien de gunstige ligging aan een van de drukke ingangspoorten van Deerlijk zien we er graag een project gerealiseerd dat een meerwaarde biedt voor onze gemeente." (Rik Devos)