"We hebben heel veel mensen aangesproken met de vraag om in het bestuur te gaan", vertelt Jane Deloddere. Ze is al zeven jaar actief in het jeugdhuis en een van de enige twee ...

"We hebben heel veel mensen aangesproken met de vraag om in het bestuur te gaan", vertelt Jane Deloddere. Ze is al zeven jaar actief in het jeugdhuis en een van de enige twee overgebleven bestuursleden. "Eerst leken we ook een paar mensen gevonden te hebben. Maar die startten dan hun hogere studies en zagen het niet zitten om dat te combineren met het runnen en openhouden van een jeugdhuis. Het is dan ook wel veel werk en veel verant-woordelijkheid." Nochtans ging het de afgelopen jaren erg goed bij De Skjève Recht'n. "We hadden er twee hele goede jaren opzitten, financieel hebben we dus zeker geen probleem. Maar ik en de rest van het bestuur hebben ondertussen een gezin en behoren niet meer echt tot de jeugd. Ik heb hier zeven jaar van mijn leven in gestoken en vind het dus jammer om er een punt achter te zetten, maar een andere optie is er niet", besluit Jane.