Op tweede kerstdag organiseerde Davidsfonds Ieper de twaalfde editie van 'U zijt wellekome', een kersteven...

Op tweede kerstdag organiseerde Davidsfonds Ieper de twaalfde editie van 'U zijt wellekome', een kerstevenement in samenwerking met PIB (Parochie in Beweging), de Capucienenschool, Femma, de parochiekoren van Sint-Jan en OLV Middelares, diverse muzikanten en het Iepers Kinderorkest. De opbrengst van de vrije bijdrage van de aanwezigen bedroeg 500 euro en die werd geschonken aan de Westhoek Vrijetijd Anders, een vzw die zich inzet voor zinvolle vrijetijdsbesteding van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. (EG)