Dat zijn de NV Dadipark, het gemeentebestuur van Moorslede en de Provincie West-Vlaanderen onder elkaar overeengekomen. "Voor elk van de partijen vormde Dadipark eigenlijk een probleem, nu hebben we elkaar gevonden in een project waar ieder van ons iets bij te winnen heeft", zegt een zichtbaar tevreden burgemeester Ward Vergote.
...

Dat zijn de NV Dadipark, het gemeentebestuur van Moorslede en de Provincie West-Vlaanderen onder elkaar overeengekomen. "Voor elk van de partijen vormde Dadipark eigenlijk een probleem, nu hebben we elkaar gevonden in een project waar ieder van ons iets bij te winnen heeft", zegt een zichtbaar tevreden burgemeester Ward Vergote. Dadipark werd in 1950 door toenmalig pastoor Deweer opgericht om Dadizele als bedevaartsoord extra aantrekkingskracht te geven. Van een groot speelplein, vooral bekend om zijn loopparcours op in de lucht hangende lattestoors, evolueerde het tot een druk bezocht mini-pretpark. Maar vanaf de jaren 1980 ging het toch beetje bij beetje bergaf : Dadipark kon niet meer mee in het opbod onder de grote pretparken, en ook het aantal bedevaarders daalde alsmaar. Met als gevolg dat het park op 1 oktober 2002 definitief de deuren sloot. Ondertussen was het park, dat aanvankelijk eigendom was van de kerkfabriek, grotendeels in handen gekomen van de NV Dadipark, in 1989 opgericht door de plaatselijke handelaars van Dadizele. Naderhand heeft één van die handelaars, de NV Floralux, de NV Dadipark volledig in handen genomen en is Floralux op vandaag dus de feitelijke eigenaar van het park. 2,5 hectare is nog altijd eigendom van de Kerkfabriek. Sinds 2005 zijn er herhaaldelijk pogingen geweest om het park een nieuwe bestemming te geven. Er werd hiervoor vooral onderhandeld met privé-investeerders, maar dat liep telkens met een sisser af. "Veelal wegens de ongunstige stedenbouwkundige bestemming als zone voor dagrecreatie, wat heel beperkend is, anderzijds was er vanaf 2008 ook de financiële crisis", zegt schepen Pol Verhelle van Moorslede.Ondertussen verloederde de site alsmaar verder en bleek in 2012 de volledige sloop van het park noodzakelijk. Iets wat vele Dadizelenaars toch met lede ogen zagen gebeuren, en een van hen was beslist Ward Vergote. Die in 2013 burgemeester werd en zich meteen voornam om het voortouw te nemen in het zoeken naar een oplossing. "Ik ben naar de mensen van NV Dadipark toegestapt en ondervond snel een bereidheid om gesprekken te beginnen", zegt hij. "En algauw bleek dat de Provincie ook een cruciale rol kon spelen in de toekomst van deze site. Door het park loopt immers de Heulebeek, een waterloop waar de provincie beheerder van is en waar ze recreatieve plannen mee heeft. Van de Kerkfabriek kregen we carte blanche."En wat wordt nu die nieuwe toekomst voor het Dadipark ? "We willen het omvormen tot een zone waar openbaar groen en wonen op een kwalitatieve, eigentijdse en verstandige manier met elkaar gecombineerd worden", zegt Pol Verhelle. "Het is dus zeker niet de bedoeling van de site helemaal te gaan volbouwen als een klassieke verkaveling. Er moet een aanzienlijke ruimte vrij blijven als openbaar groen, een soort park zeg maar, terwijl ook de aanwezigheid van de Heulebeek tal van recreatieve mogelijkheden biedt. We denken ook aan een zekere infrastructuur voor laagdynamische sportboefening, onthaalinfrastructtuur voor bedevaarders en wandel- en fietsrecreanten, en voorzieningen die ook de Dadizeelse leefgemeenschap ten goede komen. Een kinderboerderij of een minigolf, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Ook een beperkte commerciële invulling moet mogelijk zijn. De naam Dadipark zouden we willen behouden, en we willen ook een historische link behouden met het speelplein van vroeger, met eventueel nog een paar speeltuigen uit de tijd van toen."Veel meer dan deze krijtlijnen is er nog niet. "En het is ook niet de bedoeling dat wij vooraf al haarfijn gaan definiëren wat en hoeveel daar allemaal wel en niet kan. Dat laten wij liever over aan de specialisten. Vandaar dat wij nu meteen gaan intekenen op de oproep WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm), een soort wedstrijdformule voor ontwerpers, met medewerking van de Vlaamse Bouwmeester. We laten dus de beste ontwerpers eerst hun ding doen en bekijken dan pas wat we daar concreet kunnen mee gaan aanvangen. De kosten voor de ontwerper worden netjes gelijk verdeeld onder de NV Dadipark, het gemeentebestuur en het provinciebestuur."Het zal hoe dan ook nog een aantal jaar duren eer de realisaties op het terrein zichtbaar zijn. "We moeten immers ook nog werk maken van een stedenbouwkundige bestemmingswijziging", zegt Pol Verhelle. "Eind 2017 zal de provincie de procedure voor de herziening van het PRS (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan) opstarten, wij zijn ondertussen al het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) aan het bekijken, en de twee moeten met elkaar in overeenstemming zijn."Een wijziging die zich wél binnenkort zal voltrekken is dat de vrije basisschool van Dadizele haar intrek zal nemen op een deeltje van de Dadiparksite. Dat is ondertussen eigendom geworden van de scholengemeenchap Moorsledegem en staat volledig buiten het project dat hier voorligt.Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.