Met het aangekondigde pensioen van korpschef Eddy Van Daele eerder dit jaar werd een selectieprocedure opgestart om een nieuwe korpschef aan te stellen. Twee kandidaten schreven zich in, maar hun kandidatuur werd niet weerhouden. Gezien Eddy Van Daele op 31 december zijn functie van korpschef neerlegt, moest men binnen de politiezone het Houtsche op zoek naar een tijdelijke oplossing tot een nieuwe selec...