Met het aangekondigde pensioen van korpschef Eddy Van Daele eerder dit jaar werd een selectieprocedure opgestart om een nieuwe korpschef aan te stellen. Twee kandidaten schreven zich in, maar hun kandidatuur werd niet weerhouden. Gezien Eddy Van Daele op 31 december zijn functie van korpschef neerlegt, moest men binnen de politiezone het Houtsche op zoek naar een tijdelijke oplossing tot een nieuwe selec...

Met het aangekondigde pensioen van korpschef Eddy Van Daele eerder dit jaar werd een selectieprocedure opgestart om een nieuwe korpschef aan te stellen. Twee kandidaten schreven zich in, maar hun kandidatuur werd niet weerhouden. Gezien Eddy Van Daele op 31 december zijn functie van korpschef neerlegt, moest men binnen de politiezone het Houtsche op zoek naar een tijdelijke oplossing tot een nieuwe selectieprocedure een geslaagde kandidaat oplevert.Vanaf 1 januari 2020 zal Alain Van Acker (56), verantwoordelijke commissaris van het Houtsche, post Oostkamp, de taak toebedeeld krijgen om het korps te leiden. Alain studeerde in 1985 af als regent wiskunde, fysica en economie in Oostende. Na zijn legerdienst slaagde hij meteen voor zijn examen van politieagent.Hij startte als interventiemedewerker en lid van het peloton voor openbare orde. In 2002 werd hij aangesteld als hoofdinspecteur Operaties en chef Openbare Orde. Hij werkte een tijdlang mee bij de recherche in Brugge, waarna hij in 2011 aangesteld werd als politiecommissaris voor het Houtsche.Commissaris Van Acker geeft aan dat er veel voorbereidend werk geleverd is om de tijd te overbruggen tot er een definitieve korpschef wordt aangesteld."We wisten binnen de zone dat het niet makkelijk zou zijn om een nieuwe korpschef te vinden", aldus Van Acker. "Daarom ben ik samen met Eddy Van Daele druk bezig geweest om het beleid voor de eerste 6 maanden van 2020 uit te stippelen. Daarbij hebben we het beleidsplan voor de periode 2020 - 2025 vastgelegd."Commissaris Van Acker wordt dus korpschef ad interim. Hij heeft de nodige politiecapaciteiten om het Houtsche te leiden, maar de directie-attesten ontbreken hem. Daardoor kon hij zich niet inschrijven voor de vacature. "Het is niet eenvoudig om dat attest op korte termijn te krijgen. Er zijn een reeks examens en daarna volgt een stageperiode van een jaar." De communicatiedienst van de politiezone liet weten dat er enkele geschikte kandidaten zich zullen inschrijven voor de volgende selectieprocedure. (GST)