Christophe Ghesquière (56) is al een tijdlang diaken en deed ook een tweetal jaren stage in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide. Christophe woont in Veu...

Christophe Ghesquière (56) is al een tijdlang diaken en deed ook een tweetal jaren stage in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide. Christophe woont in Veurne maar is afkomstig van Diksmuide. Omwille van de veiligheidsmaatregels rond corona, ging de wijdingsviering in beperkte kring door. Slechts 125 mensen werden tot de viering toegelaten. Onder hen de familie van Christophe en een aantal collega-priesters.Het was bisschop Lode Aerts van bisdom Brugge die Christophe wijdde. Een nieuw leven wacht Christophe, die voordien als commercieel bediende werkte. "Met veel vreugde en dank om deze mooie dag, wensen we priester Christophe alle goeds en de kracht van de Heilige Geest bij zijn herderschap onder de mensen", klonk het bij de bisschop.(ACK)