Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) maakte dat bekend in het Vlaams Parlement als antwoord op een vraag van Jeremy Vaneeckhout (Groen). "De vissers hebben het op dit moment niet gemakkelijk. De afzetmarkten zijn fel verminderd en de prijs van de vis is gemiddeld met bijna een derde gedaald", aldus Crevits.
...

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) maakte dat bekend in het Vlaams Parlement als antwoord op een vraag van Jeremy Vaneeckhout (Groen). "De vissers hebben het op dit moment niet gemakkelijk. De afzetmarkten zijn fel verminderd en de prijs van de vis is gemiddeld met bijna een derde gedaald", aldus Crevits. "VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) houdt tijdens de COVID19-crisis de vinger aan de pols, ook voor de visserij. Op de website 'Lekker van bij ons' is een lijst gepubliceerd met alle lokale vishandelaars die tijdens de crisis open blijven. De website, en de daarbij horende sociale mediakanalen, zet volop in op de hashtag 'lekkerinuwkot', waarbij de consument inspiratie krijgt om thuis aan de slag te gaan met producten uit de visserij- en aquacultuursector. Er was ook de televisiecampagne waarbij via een spot aandacht was voor visserijproducten. Binnenkort start een nieuwe campagne om 'Lekker Van Bij Ons' als merk in de kijker te zetten. Ook hier zullen gerechten met vis onderdeel van uitmaken."VLAM doet al via de bestaande campagne 'Vis van bij ons' inspanningen om de consument meer en andere soorten vis te doen eten zonder afbreuk te doen aan de duurzaamheidsgedachte. Minister Crevits: "Ook onze vissers krijgen het hard te verduren door de coronacrisis. We nemen verschillende maatregelen om hen te steunen en maken promotie bij de consument voor de vis die zij vangen. Via verschillende initiatieven van VLAM sporen we de consument aan om regelmatig een stukje vis van bij ons op het thuismenu te zetten."Maandag was minister Crevits nog op een werkvergadering bij de Rederscentrale in Oostende. Daar werd afgesproken dat Vlaanderen de Europese stillegregeling zal toepassen, waardoor vissersschepen om beurten een tijdje aan de kant zullen blijven en steun ontvangen. Zo wordt er minder vis aan wal gebracht en stijgen de prijzen weer. De Rederscentrale werkt daar nu een regeling voor uit.(HH)