Het gemeentebestuur van Zedelgem keurde het verkavelingsplan goed, maar enkele buurtbewoners tekenden beroep aan bij het provinciebestuur. "Tijdens een infozitting voor bewoners werden we afgeblaft door een schepen en daar konden of wilden we het niet bij laten", zegt John Van Daele. "Bekijk de verkavelingen langs de Loppemsestraat in Zedelgem Dorp, de Kloosterstraat en de Halfuurdreef in Veldegem,... Als je kijkt naar de overstromingskaart, dan zie je dat de verkaveling van De Lelie zich de...

Het gemeentebestuur van Zedelgem keurde het verkavelingsplan goed, maar enkele buurtbewoners tekenden beroep aan bij het provinciebestuur. "Tijdens een infozitting voor bewoners werden we afgeblaft door een schepen en daar konden of wilden we het niet bij laten", zegt John Van Daele. "Bekijk de verkavelingen langs de Loppemsestraat in Zedelgem Dorp, de Kloosterstraat en de Halfuurdreef in Veldegem,... Als je kijkt naar de overstromingskaart, dan zie je dat de verkaveling van De Lelie zich deels bevindt in overstromingsgevoelig gebied dat rood is ingekleurd.""We vragen dat bij de verkavelingsaanvraag rekening wordt gehouden met alle projecten in de vallei van de Kerkebeek. De recente infoavond over het zogenaamde 'riviercontract Kerkebeek' toonde nogmaals aan dat de waterproblematiek niet ernstig wordt genomen. Dat contract is het eindpunt van een participatieproject, waarbij burgers gedurende anderhalf jaar werden bevraagd over de waterproblematiek. Bij de beslissende vergadering bleef nog amper een viertal burgers over. Alle andere participanten waren vertegenwoordigers van overheden en andere instanties. De belangrijkste ingrepen, die de waterhuishouding in Vlaanderen bepalen, liggen binnen de ruimtelijke ordening. Binnen dit thema waren er zo goed als geen maatregelen opgenomen in het riviercontract. Wij merken dat het contract sterk de nadruk legt op de verantwoordelijkheid van de burger... Het is echter de verantwoordelijkheid van de overheden om te waken over het algemeen belang. Dat kan door een algemeen beeld te schetsen en te vormen van een groter gebied."Ook de mobiliteit komt volgens de bewoners in het gedrang. "Een nieuwe wijk zou elke dag 770 extra verkeersbewegingen teweeg brengen. Wij hopen dat verstandige beleidsmensen nu hun verantwoordelijkheid durven te nemen. Het tempo waaraan nu verkaveld wordt is onmenselijk", aldus John Van Daele.Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Arnou (CD&V-Nieuw) is de verkaveling op de site De Lelie op Zedelgem De Leeuw een van de grootste verkavelingen van de voorbije jaren. "De hele site, die deel uitmaakt van het stedelijk gebied, werd omgezet in een woonzone. Er zijn in totaal 95 losse woonheden er is ruimte voor appartementen. Zeer dicht bij de oprit van de autosnelweg, dicht bij het station,... Dit is een goede locatie. We wachten de beslissing van de provincie af", aldus Patrick Arnou. (DL)