De Groene Kans is een sociale onderneming in de Westhoek, die actief is binnen het groenonderhoud en de landschapszorg. Ze pasten begrijpelijk voor het weghalen van de draad langs de Bergstraat in Kemmel. Het aanta...

De Groene Kans is een sociale onderneming in de Westhoek, die actief is binnen het groenonderhoud en de landschapszorg. Ze pasten begrijpelijk voor het weghalen van de draad langs de Bergstraat in Kemmel. Het aantal padden dat daar werd overgezet, is gestegen in vergelijking met vorig jaar. Toen waren er 519 padden, nu waren er dat 559."Het is intussen een bekend fenomeen dat de aantallen jaarlijks sterk kunnen verschillen", legt Jori Degrande uit. "Met dit aantal zitten we aan ons gemiddelde van de voorbije jaren." Sinds 1981 worden in Heuvelland amfibieën overgezet. Pionier was Stef Spruytte uit Nieuwkerke. Hij coördineerde de eerste paddenoverzet langs de Westhovestraat nabij het Groot Westhof in Nieuwkerke. Vanaf 1983 tot op heden wordt er onafgebroken ieder voorjaar overgezet in de Bergstraat in Kemmel.De paddentrek gebeurt tijdens een korte periode in het voorjaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden begint die vanaf begin februari en loopt tot eind maart. In die periode keren amfibieën terug naar hun geboortepoel om er zich voort te planten.(MDN)