De digitalisering in het onderwijs is al langer aan de gang. Zo maken de leerkrachten in het Brugse Sint-Lodewijkscollege bijvoorbeeld gebruik van Llinkid; een digitale tool waarmee ze de voortgang in de klas kunnen volgen en bijsturen. Maar voor digitale toetsen is er volgens directeur Koen Seynaeve nog koudwatervrees.
...

De digitalisering in het onderwijs is al langer aan de gang. Zo maken de leerkrachten in het Brugse Sint-Lodewijkscollege bijvoorbeeld gebruik van Llinkid; een digitale tool waarmee ze de voortgang in de klas kunnen volgen en bijsturen. Maar voor digitale toetsen is er volgens directeur Koen Seynaeve nog koudwatervrees. Er is, vooreerst, de schrik voor 'ontmenselijking': "De pc zal altijd een koele verbeteraar zijn", zegt hij. Daarmee doelt hij ook op de individuele vooruitgang van elke leerling. "Om de persoonlijke vorderingen te beoordelen van jonge mensen in volle ontwikkeling, blijven leerkrachten absoluut nodig bij de examinering. Eenvoudige meerkeuzevragen kunnen perfect verbeterd worden door een computer, maar wat met open vragen waar menselijke interpretatie bij komt kijken? Een leerkracht kan bijvoorbeeld wel aanvoelen dat een leerling, ondanks de niet letterlijk correcte terminologie, toch weet waarover het gaat en de helft van de punten geven. Bij digitale toetsen wordt met die grijze zone geen rekening gehouden: voor de computer is een antwoord juist of fout." Anderzijds ziet Seynaeve ook veel voordelen. "Voor de leerkrachten is dit goed nieuws want het betekent op termijn minder verbeterwerk en ze hoeven geen lelijke handschriften meer te ontcijferen. Automatisering levert altijd een tijdswinst op en de tijd die hier vrijkomt, kan benut worden om na een toets meer individuele feedback te geven. De resultaten kunnen ook meteen erna - wanneer het examen bij de leerlingen dus nog vers in het geheugen zit - online geraadpleegd worden." "Een ander voordeel is dat je bij zo'n digitale toets makkelijker kunt diversifiëren en examens op maat kunt uitwerken. Hoogbegaafde leerlingen bijvoorbeeld, zijn moeilijker te motiveren en kun je met een aangepast programma toch in dezelfde klas houden. Ook voor leerlingen die voor een uitwisseling in het buitenland verblijven, kan het de oplossing zijn." Het Sint-Lodewijkscollege maakt gebruik van 'assessmentQ', een online toetsenplatform ontwikkeld door het Izegemse bedrijf Televic Education. De eerste digitale examens zijn er gepland voor de paasvakantie. "Wij zijn onze leerkrachten nu volop aan het opleiden om ermee aan de slag te gaan. Sommigen vinden het een droom. Maar niet iedereen is even pc-vaardig of computer-minded", aldus Seynaeve. Misbruik of examenfraude is volgens hem uitgesloten. "assessmentQ is een gesloten computeromgeving; je kan tijdens het examen dus de antwoorden niet snel even Googelen", klinkt het.Conclusie: het digitaal examen is de toekomst maar de leerkracht blijft nodig voor een 'laatste lezing'. "De digitalisering in het onderwijs is onomkeerbaar, maar het mag ook niet te ver gaan. Sommige vaardigheden kan je nu eenmaal niet via de computer testen. Bij open vragen moeten leerlingen verbanden kunnen leggen en hun verworven inzichten kunnen aantonen, voor meetkunde zullen passer en lat nodig blijven om de nauwkeurigheid te beoordelen", besluit Seynaeve. Aardrijkskundeleerkracht Fien Desmidt, wiens klas we hier zien op de foto, is alvast voorstander van het digitaal examen. "Toepassingen als Google Earth worden nu ook al gebruikt in de aardrijkskundeles en je kunt bij een digitale toets ook filmpjes tonen en daar vragen over stellen. Het is alleen maar de vraag hoe de pc omgaat met nuances en bijvoorbeeld schrijffouten bij moeilijke aardrijkskundige namen."