De vrijwilligers moeten hetzelfde opleidingstraject doorlopen als de beroepsbrandweermannen. Na een intensieve opleiding van 3 jaar, kunnen ze volwaardig worden ingezet.
...

De vrijwilligers moeten hetzelfde opleidingstraject doorlopen als de beroepsbrandweermannen. Na een intensieve opleiding van 3 jaar, kunnen ze volwaardig worden ingezet."Onze vrijwilligers worden van thuis uit of van op hun werk gealarmeerd bij grote incidenten. Ze helpen mee met de wespenbestrijding en lopen shiften in de kazerne, samen met de beroepskrachten.Het is eerder uitzonderlijk voor een korps van dergelijke grote dat ze nog een poule vrijwilligers hebben. Het voordeel is dat men in functie van de grootte van een incident de brandweerinzet heel snel kan verhogen. "Bij stormschade en wateroverlast kunnen wij heel wat ploegen de baan opsturen, waardoor de bevolking sneller geholpen is."Sinds enkele jaren wordt er terug fors ingezet op de uitbouw van de vrijwilligersafdeling in de brandweerpost Brugge. Op 14 september ontvingen Thijs Crul, Robby Standaert, Vincent Catry, Tim Biesmans, Bavo De Brul, Paul Annys, Nicolas De Langhe, Rémy Coens, Elias Vanloo en Wim Vanysacker het brevet van brandweer uit handen van korpsoverste Kpt. Jeroen Bonte.Maxime Dewitte, Jules Maene, Elias Vanloo en Nicolas De Langhe ontvingen het brevet van hulpverlener-ambulancier. Zij kunnen vanaf heden ook worden ingezet op de 5 ziekenwagens van de brandweerpost Brugge. (SR)