Brugs Bierfestival heeft nog altijd geen vergunning

Het vernieuwde bestuur van de Brugse Autonome Bierproevers, die het Bierfestival organiseren. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Het Brugs Bierfestival, dat normaal gezien op 2 en 3 februari 2019 plaatsvindt op Markt en Burg, heeft nog altijd geen vergunning gekregen van het stadsbestuur. Marc Vandepitte, voorzitter van de organiserende vzw Brugse Autonome Bierproevers, diende nochtans al in augustus een aanvraag in.

“Ik heb de voorbije zes jaren al meerdere keren een harde strijd moeten voeren om ons Brugs Bierfestival te kunnen organiseren”, zucht Marc Vandepitte. “Het is nochtans een grote meerwaarde voor Brugge. In februari lokte ons evenement 20.000 bezoekers naar de stad. En dat in de kalmste periode van het jaar. Nagenoeg alle hotels, behalve de duurste, zaten vol en ook de restaurants deden gouden zaken. Onlangs is mij door de horecafederatie bevestigd dat het weekend van ons festival voor de Brugse eethuizen een piek was in een luwe maand.”

Capaciteit

Marc Vandepitte beseft dat de jaarlijkse groei van het Brugs Bierfestival voor locatieproblemen zorgt: “Enkele jaren geleden was er een capaciteitsprobleem in de stadshallen, toen 14.000 bezoekers opdaagden. Dat leidde tot gedrum én onveilige toestanden, want elke zaal in de stadshallen is slechts berekend op maximum 600 personen. We zijn daarom drie jaar lang uitgeweken naar de Beurshal. Maar die is sinds december 2016 afgebroken. Het is nu wachten op de nieuwe beurs- en congreshal. Ik hoop dat die voldoende vloeroppervlakte heeft voor ons evenement en 20.000 bezoekers kan herbergen, want anders is dit geen optie.”

De BAB-voorzitter was blij dat het stadsbestuur de voorbije twee jaren opnieuw de stadshallen ter beschikking stelde en de organisatoren te toestemming verleende om grote tenten op de Markt en de Burg te plaatsen: “Ook al kost ons dat 39.000 euro, zonder btw, voor de huur van kwalitatieve tenten, met glazen wanden.”

“We kunnen op zo’n korte termijn niet meer uitwijken naar ‘t Zand”

Aangezien de editie 2018 probleemloos verliep, ging de vzw Brugse Autonome Bierproevers ervan uit dat de Stad Brugge ook voor de twaalfde editie in februari 2019 zijn fiat zou geven: “In augustus heb ik een aanvraag ingediend, met de uitdrukkelijke vraag om een principieel akkoord te krijgen voor de locatie. Begin oktober kreeg ik het bericht dat de stadshallen voor ons evenement ter beschikking waren. Toen zijn we aan het werk gegaan: we hebben de bierbrouwers vastgelegd, contact genomen met touroperators. De affiches en folders werden gedrukt, de 150 vrijwilligers werden gecontacteerd.”

Onheilspellend

Maar halfweg november kreeg Marc Vandepitte een onheilspellend bericht van de Dienst Vergunningen. “De mededeling luide droogweg dat het dossier de daarop volgende week door het schepencollege zou besproken worden, maar dat alle stadsdiensten een negatief advies uitbrachten voor de locatie. Er zou geen toelating meer gegeven worden voor het plaatsen van een tent op de Burg. Want die belemmert het zicht op het stadhuis en de Heilig Bloedkapel. Er kunnen zogezegd geen ceremoniewagens passeren. Ons evenement moet naar ‘t Zand verhuizen….”

Marc Vandepitte was er niet goed van: “Ik heb twee nachten niet geslapen. Op zo’n korte termijn kunnen wij het roer niet omgooien. Het succes van ons festival is deels te danken aan de schitterende, historische locaties van Markt en Burg. Precies daarom dagen er zoveel buitenlandse bierliefhebbers op. Het wordt zo trouwens in het buitenland gepromoot. Ik begrijp wel dat de stad ‘t Zand als evenementenplein wil uitspelen. In de toekomst is dat, behalve de nieuwe Beurshal, ook voor ons een optie. Maar nu kunnen we niet meer van locatie veranderen.”

Volgens de BAB-voorzitter houden de meeste argumenten weinig steek: “Rond onze tent op de Burg is er plaats voor een brandweerwagen, dus kunnen ook ceremoniewagens passeren! We zorgden er tijdens de vorige editie voor dat de opbouw pas na de Woensdagmarkt begon en de afbraak gedaan was voor de volgende markt. De Diensten Toerisme en Lokale Economie hebben trouwens gunstig geadviseerd. Laatstgenoemde dienst beseft ook dat bij een Bierfestival op ‘t Zand de zaterdagmarkt moet wijken. Dat zien de marktkramers niet zitten!”

“Een verhuizing naar ‘t Zand betekent voor de vzw BAB een meerkost van 25.000 euro, omdat wij dan nog extra tenten moeten huren. Wij hebben dat geld niet. Het grootste deel van onze winst gaat naar vier goede doelen en gebruiken wij als werkingskosten voor de andere activiteiten van onze vereniging. Wij houden bewust de standgelden voor de brouwerijen laag, zodat ook kleine, artisanale brouwerijen vertegenwoordigd zijn op ons festival. Dat maakt het Brugs Bierfestival uniek in vergelijking met bierevenementen in andere Europese steden. Het zou niet fair zijn om nu plots aan alle standhouders 200 euro extra te vragen. Of om de prijzen voor de bierdegustaties op te drijven.”

Onenigheid

Omdat er binnen het huidig stadsbestuur onenigheid was over het Bierfestival, werd de beslissing uitgesteld. SP.A en CD&V zouden in dit dossier lijnrecht tegenover elkaar staan. Bijgevolg zal het nieuwe schepencollege zich pas in januari buigen over deze netelige kwestie. Drie weken voor het Bierfestival, moet het stadsbestuur nog een vergunning geven.

Marc Vandepitte heeft er alle vertrouwen in dat die vergunning zal gegeven worden: “Geen enkel politicus wil de stekker uit ons populair festival trekken. Ik probeer nu ook de stadsdiensten te doen inzien dat het nu te laat is om te verhuizen en heb voorgesteld om een maand na de editie van februari 2019 samen een grondige evaluatie te maken. We hebben in het verleden altijd goed samengewerkt met alle stadsdiensten.”

“Voor de toekomst is er een raamovereenkomst voor drie jaar nodig. Dat geeft ons meer zekerheid. Er kan voor de volgende edities, in afwachting van de nieuwe beurshal in 2021 of 2022, eventueel geopteerd worden voor ‘t Zand. Maar omwille van de extra kosten zal BAB moeten uitkijken naar sponsors. Waarom organiseert de Stad het festival niet mee?”

“Tent op Burg zorgt voor visuele hinder”

Volgens toekomstig burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het dossier van het Brugs Bierfestival begin deze week besproken tijdens het schepencollege: “Normaal gezien moest het huidig stadsbestuur alle grote evenementen voor 2019 behandelen. Maar uittredend burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) vond terecht dat dit aan het nieuwe bestuur toekomt. Er werd wel een uitzondering gemaakt voor de aanvragen van januari en februari 2019, zodat de organisatoren duidelijkheid kregen en de voorbereidingen kunnen treffen. Dat geldt evenwel niet voor het Brugs Bierfestival, omdat er daarover nog geen consensus bestaat binnen het stadsbestuur. SP.A onder aanvoering van Renaat Landuyt wil ‘t Zand als evenementenplein optimaal benutten en vindt dat het Bierfestival ook daar best plaatsvindt.”

“Hij wijst erop dat BAB in 2018 uitzonderlijk de stadshallen mocht gebruiken, omdat de beurshal afgebroken werd. CD&V daarentegen heeft geen bezwaar dat BAB nog één keer de stadshallen gebruikt, omdat anders de organisatie van het festival begin februari 2019 in het gedrang komt. Ik ben ervan overtuigd dat we eerstdaags tot een consensus zullen komen, een eerbaar compromis dat ook aanvaardbaar is voor de organisatoren. Ik besef dat ze hun evenement zullen afblazen, als ze verplicht worden om al in februari 2019 naar ‘t Zand te verhuizen. Ik heb info ingewonnen bij diverse stadsdiensten, maar wacht nog op het advies van de politie en brandweer.”

Onze CD&V-fractie heeft wel problemen met een grote tent op de Burg, omdat die een hele week lang voor visuele hinder zorgt. We zoeken in onderling overleg naar een alternatief. Daarom heb ik aan BAB én aan onze stadsdiensten voorgesteld om te onderzoeken of er eventueel een tent onder de bomen op de Burg kan geplaatst worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.