"Van het overrompelende massatoerisme waar andere toeristische trekpleisters in Europa mee geconfronteerd worden, blijft onze stad gelukkig nog gespaard", benadrukt burgemeester Dirk De fauw. "Toch is één van de basisideeën die wij voorop stellen de nadruk op kwaliteit, eerder dan op kwantiteit."
...

"Van het overrompelende massatoerisme waar andere toeristische trekpleisters in Europa mee geconfronteerd worden, blijft onze stad gelukkig nog gespaard", benadrukt burgemeester Dirk De fauw. "Toch is één van de basisideeën die wij voorop stellen de nadruk op kwaliteit, eerder dan op kwantiteit.""Iedereen is en blijft welkom in Brugge", luidt het, "maar we mogen ons niet blind laten leiden door het aantal bezoekers. Wij willen de grote toeristenstroom blijvend in een duidelijke zone concentreren. Waarbij onder meer het zogenaamde 'excursionisme' vermeld dient te worden, bezoekers die in andere steden verblijven en een half dagje of nog minder uittrekken om snel ook Brugge aan te doen.""Daarnaast willen wij in de mate van het mogelijke streven naar spreiding in de tijd. Zo wil de stad met de betrokken actoren overleg plegen om het aantal bezoekers die vanop cruiseschepen Brugge aandoen, te spreiden over de seizoenen", vult toerismeschepen Philip Pierins aan."Maar naast die concentratie in de gouden driehoek, is wie langer in de stad verblijft uiteraard welkom om ook de minder bekende hoeken van de stad te verkennen. Daarbij wordt uiteraard verwezen naar onder meer verblijfstoerisme, de culturele meerwaardezoeker en het congrestoerisme.", weet directeur-toerismemanager Dieter Dewulf, verwijzend naar de in aanbouw zijnde beurshal met congresfaciliteiten.Over de mogelijkheid om op één of andere manier het kortbezoek te belasten worden nog geen concrete plannen ontvouwd, maar ook dat aspect wordt in overweging genomen. Een aantal vertrouwde ingrediënten in het visiedossier, zoals de hotelstop en de beperking van het aantal vakantiewoningen, worden aangevuld. Zo wordt, om de invloed op de huurprijzen van huizen te beperken, nagedacht over de mogelijkheid om ook in de rand rond de binnenstad het aantal vakantiewoningen aan banden te leggen. (PM)