De broeken, die dienst doen als nat...

De broeken, die dienst doen als natuurlijke waterbuffer voor de rivier, staan op verschillende plaatsen blank. Het levert alvast mooie beeldjes op. (KVCL / foto Lieve Castryck)