Aan Breugheliaanse taferelen geen gebrek. Je kon de muggenzifter, de pilarenbijter, de dulle griet en de zwevende heks tegen het lijf lopen of zelfs bij de duivel te biechte gaan. Tijdens de grote Breughelworp probeerden talrijke kinderhanden één van de...

Aan Breugheliaanse taferelen geen gebrek. Je kon de muggenzifter, de pilarenbijter, de dulle griet en de zwevende heks tegen het lijf lopen of zelfs bij de duivel te biechte gaan. Tijdens de grote Breughelworp probeerden talrijke kinderhanden één van de vele Breughelkopjes te bemachtigen, goed voor een mooie prijs.Eerder op de dag liepen in de Breughelstoet heel wat kinderen mee, verkleed als boertjes of boerinnetjes. "De kinderstoet is een Rekkemse kermistraditie die doorheen de jaren wat in onbruik is geraakt en die we nu opnieuw in ere hersteld hebben. Met recht en reden want het succes van de stoet bewijst dat dit voor herhaling vatbaar is", vertelt Marc Samyn van het Breughelcomité.Een heel bijzonder moment was de feestelijke opening van de 47ste Breughelkermis, voor het eerst zonder karikaturist Nesten. Een geëmotioneerde voorzitter Hubert Cottenie bracht een ontroerend mooie hommage aan Nesten. Zoon Gommaer Delneste mocht een fotoalbum in ontvangst nemen met archieffoto's van zijn vader tijdens al die kermisjaren, een aandenken dat hij erg wist te appreciëren. Luc Dufourmont las met veel zwier de oorkonde voor en Nicolas Verhaeghe schilderde met verve de dorpsfiguur. Nesten kan tevreden zijn: Breughelkermis was weer kermis als vanouds.(CB)