De Sint-Barbaraviering is genoemd naar de patroonheilige van de brandweerlui. Op het stadhuis van Waregem vond het officiële gedeelte plaats, waarbij zowel de Waregemse burgemeester Ku...

De Sint-Barbaraviering is genoemd naar de patroonheilige van de brandweerlui. Op het stadhuis van Waregem vond het officiële gedeelte plaats, waarbij zowel de Waregemse burgemeester Kurt Vanryckeghem, zonecommandant Frank Maertens en postoverste Majoor Willy Pauwels de brandweerlui toespraken. Na de toespraken werd door alle aanwezigen 1 minuut stilte in acht genomen als eerbetoon aan de recent overleden onderofficier Hendrik Himpe. Daarna werden een aantal mensen gelauwerd omwille van hun jarenlange inzet. Het afgelopen jaar verlieten 8 mensen het korps door eervol ontslag. In de post Waregem zijn ondertussen 3 mensen geslaagd in hun opleiding brandweerman, zij worden binnenkort benoemd in de zoneraad. Ook in de post Beveren-Leie is voor versterking gezorgd van 3 mensen die begin 2016 met de opleiding brandweerman starten. Heel wat brandweerlui behaalden het afgelopen werkjaar één of meerdere brevetten.(NSK)