Eind 2018 startte Inagro met de bouw van Agrotopia, de nieuwe onderzoeksserre voor de hydroteelt van bladgewassen en vruchtgroenten op de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. "Tot nu toe ging het vooral om grond- en rioleringswerken, maar met het plaatsen van de eerste paal snijden we een nieuwe fase aan", verduidelijkt bevoegd gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).
...

Eind 2018 startte Inagro met de bouw van Agrotopia, de nieuwe onderzoeksserre voor de hydroteelt van bladgewassen en vruchtgroenten op de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. "Tot nu toe ging het vooral om grond- en rioleringswerken, maar met het plaatsen van de eerste paal snijden we een nieuwe fase aan", verduidelijkt bevoegd gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).Tegelijk met de grondwerken werden ook vijf grote regenwatersilo's opgetrokken. "Die moeten de twaalf meter hoge gevelserre en de ingangzone ondersteunen én tegelijk regenwater opslaan om in de serre te gebruiken. We kunnen het belang van dit project voor de glastuinbouwsector, waar West-Vlaanderen een leidende rol in heeft, amper onderschatten. Agrotopia wordt dé plek om onderzoek te doen naar de opkomende stadstuinbouw op een professionele schaal."De locatie van Agrotopia vormt eveneens een meerwaarde. "In de REO Veiling komen telers samen en zo versterken we de band tussen onderzoek en praktijk. Via een bezoekerscorridor in de serre willen we ook het ruime publiek meer voeling doen krijgen met de glastuinbouw en de land- en tuinbouwsector in het algemeen. Dankzij dit project heeft Inagro ook al heel wat waardevolle Europese contacten gelegd met mensen die actief zijn in de stadslandbouw en de serreteelt. De kennis die we zo opdoen, verspreiden we in de hele sector."Agrotopia zal 9.500 vierkante meter groot zijn. "6.000 vierkante meter daarvan is gereserveerd voor teeltcompartimenten voor onderzoek dat een antwoord moet bieden op actuele en toekomstige vragen in de sector", vult Inagro-directeur Mia Demeulemeester aan. "Deze dakserre moet ook een voorbeeld zijn voor de integratie van voedselproductie in stedelijke of verstedelijkte omgevingen. We zullen restwarmte krijgen van de warmtekrachtkoppelinginstallatie van de REO Veiling en de naburige afvalverbrandingsoven Mirom."Naast onderzoek zal Agrotopia ook een belangrijke functie hebben voor demonstraties. "We willen ruimte geven aan een 'living lab'. We brengen technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samen om innovatieve technologieën te creëren."Eind 2020 moet de dakserre in gebruik genomen worden.