Eind 2018 startte Inagro met de bouw van Agrotopia, de nieuwe onderzoeksserre voor de hydroteelt van bladgewassen en vruchtgroenten op de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. "Tot nu toe ging het vooral om grond- en rioleringswerken, maar met het plaatsen van de eerste paal snijden we een nieuwe fase aan", verduidelijkt bevoegd gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).
...