"De Blauwe Haring is een van de oudste voetbalploegen in Zuid-West-Vlaanderen en bijna 45 jaar actief", duidt Erwin Vanmaercke. "De kantine stond hier 40 jaar en was erg bouwvallig geworden."
...

"De Blauwe Haring is een van de oudste voetbalploegen in Zuid-West-Vlaanderen en bijna 45 jaar actief", duidt Erwin Vanmaercke. "De kantine stond hier 40 jaar en was erg bouwvallig geworden.""Het is dankzij onze voorzitter dat de nieuwe kantine er uiteindelijk zal komen", getuigt Rodney Vandenabeele, rechterhand van de voorzitter. "Hij heeft er veel moeite voor gedaan, net als Kristof Desmet die zorgde voor de sanering, maar helaas vorig jaar overleden is. Uiteindelijk mochten we van 40 m² uitbreiden naar 100 m² meter. En dat is nodig, want onze ploeg groeit en bloeit.""In het Anzegems meerjarenplan wordt gefocust op het uitbreiden en verbeteren van de sportinfrastructuur voor diverse sporttakken", aldus schepen van Sport Yannick Ducatteeuw. "Er werden twee aanvraagdossiers goedgekeurd voor 2020, namelijk de padelterreinen voor Tennisclub Vichte en de vernieuwing van de infrastructuur van voetbalclub Blauwe Haring in Tiegem. Met de subsidies komen we voor de helft tussen.""Het wordt een kantine met een brede toog, grote ramen met zicht op het voetbalveld, binnentoiletten en kleedkamers met twee compartimenten", vervolgt Erwin Vanmaercke."Met onze 17 leden en een groep sympathisanten en sponsors uit Groot-Anzegem die erin geloven, is hier op korte tijd een klein mirakel gebeurd. We zijn iedereen erg dankbaar. Een speciaal woordje van dank gaat naar Gunther Blockeel voor de elektriciteitswerken, Mieke Lietaer en Ben Terryn die al 45 jaar hun grond ter beschikking stellen en de twee Sofies, onze barvrouwen."Eind september is de officiële opening gepland en zondag 4 oktober wordt onze eerste thuismatch gespeeld. De gastploeg zal aangenaam verrast zijn en wij zullen blinken van trots!" (GV)