De pier van Blankenberge, een iconisch en beschermd monument, werd in de tweede helft van de jaren 90 en begin jaren 2000 al eens grondig gerenoveerd nadat er ernstige betonrot was vastgesteld.
...

De pier van Blankenberge, een iconisch en beschermd monument, werd in de tweede helft van de jaren 90 en begin jaren 2000 al eens grondig gerenoveerd nadat er ernstige betonrot was vastgesteld. De geschiedenis ervan gaat eigenlijk al terug tot 1894: toen kwam er een eerste, gietijzeren versie die in 1914 door de Duitsers in brand werd gestoken. De huidige, betonnen pier in art-decostijl werd op 2 juli 1933 officieel ingewijd en het is naar dat ontwerp dat er nu wordt teruggegrepen. "Zowel de wandelweg als het kopgebouw werden in de loop der jaren verschillende keren aangepast", zegt schepen van Openbare Gebouwen en Patrimonium Jurgen Content (SP.A). Het gaat om ingrijpende werken: om de werken droog te kunnen uitvoeren zal immers rondom het kopgebouw van de pier een kofferdam gebouwd moeten worden - een tijdelijke omsluiting tot net voorbij de vloedlijn. Die dam moet aan de oostkant ook als tijdelijke toegang dienen voor de hulpdiensten en het gemotoriseerd verkeer in functie van de uitbating van de pier. "Die zal dus ten allen tijde operationeel kunnen blijven", verzekert Content.De wandelweg wordt voor de restauratie grotendeels ontmanteld, om hem daarna op basis van de oorspronkelijke plannen - volgens de historisch correcte dimensies - weer op te bouwen. In wit beton, wat hem ook beter moet wapenen tegen de tand des tijds. "In het originele ontwerp waren de betonnen kolommen onder de wandelweg overigens een stuk slanker. Dat komt doordat ze met de jaren zijn gaan slijten en er verschillende keren een extra laag op werd aangebracht", legt schepen Jurgen Content uit. "We grijpen bij de reconstructie dus terug naar de oorspronkelijke diameter van de kolommen, waardoor het geheel ook eleganter zal ogen."De restauratie van de wandelweg wordt samen met de realisatie van het nieuwe zwembad een van de grootste projecten in deze legislatuur. "Het zal ook een spectaculair zicht zijn", zegt Jurgen Content. "Daarom willen we van de nood een deugd maken en voorbijgangers de mogelijkheid geven om, langs de westkant van de Pier, de werken van dichtbij gade te slaan. De Pier is tenslotte een van de visitekaartjes van onze badstad." Zo zullen bijvoorbeeld de gietijzeren ondergrondse schroefpalen, die nog altijd als fundering dienen, tijdens de werken een stukje zichtbaar zijn. Het totale kostplaatje bedraagt overigens 9 miljoen euro: de stad moet dus zelf nog 3 miljoen bijdragen. "De subsidieerbare werken zijn geraamd op 7.750.000 euro en worden voor tachtig procent gedragen. Maar daar komen nog voor ongeveer anderhalf miljoen euro niet-subsidieerbare werken bij, zoals de herstelwerken die nodig zijn aan de rotonde aan de zeedijk", zegt Content.Bij het stadsbestuur weerklinkt vooral grote opluchting. "Uiteraard zijn we heel tevreden dat dit subsidiedossier nog op de valreep groen licht kreeg. Wie weet of hier bij de volgende Vlaamse regering nog wel budgettaire ruimte voor zou zijn geweest", zegt burgemeester Daphné Dumery. "Als we hadden moeten wachten op een nieuwe regering, zou het misschien nog wel weer een tijdje hebben geduurd eer het opnieuw werd opgerakeld", zegt ook schepen Jurgen Content. "Want andere ministers, dat betekent misschien ook andere prioriteiten. Nu komt het dossier daarentegen in een stroomversnelling terecht." De werken zouden in totaal drie jaar duren. "We hopen het dossier tegen het einde van het jaar administratief rond te krijgen zodat ze in 2020 van start kunnen gaan", besluit schepen Jurgen Content. Uitbater Sebastiaan Defoort is ook tevreden. "Onze brasserie en feestzaal blijven tijdens de werken bereikbaar en met wat geduld krijgen we straks een prachtige promenade." Gemeenteraadslid Björn Prasse, die als voormalig schepen het restauratiedossier opstartte, zegt blij te zijn dat Open VLD mee aan de basis ligt. "Het afgewerkte subsidiedossier werd al onder het vorige stadsbestuur ingediend. Dat was absoluut nodig om nog in aanmerking te komen voor de hoge subsidiebedragen: mocht dit niet gelukt zijn, dan zou de stad geen 80 maar slechts 60 procent subsidies hebben kunnen krijgen. Wat op een bedrag van bijna 8 miljoen euro toch serieus zou aantikken."