"Vlugger dan verwacht moeten we het bezoek in Riethove terugschroeven. Het kamerbezoek dat sedert enkele weken weer kon plaatsvinden, moeten we nu opnieuw verbieden. Omdat we onze bewoners toch in contact willen laten met hun familie, organiseren we het bezoek op een veilige manier in openlucht of in de cafetaria op afspraak", zegt schepen van Sociale Zaken en Welzij...

"Vlugger dan verwacht moeten we het bezoek in Riethove terugschroeven. Het kamerbezoek dat sedert enkele weken weer kon plaatsvinden, moeten we nu opnieuw verbieden. Omdat we onze bewoners toch in contact willen laten met hun familie, organiseren we het bezoek op een veilige manier in openlucht of in de cafetaria op afspraak", zegt schepen van Sociale Zaken en Welzijn Romina Vanhooren.In de namiddag zullen de bewoners van de afdelingen Mattenbies en Kalmoes van maandag tot en met vrijdag op afspraak bezoek kunnen krijgen. Er worden telkens maximum twee bezoekers toegelaten en in de huidige fase wordt dit beperkt tot een bezoekmoment per week. Een afspraak dient tijdig telefonisch op het nummer 059 34 02 30 worden vastgelegd. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur of via ergo@ocmw-oudenburg.be of animatie@ocmw-oudenburg.be.Alle huidige maatregelen op het vlak van handhygiëne en mondmaskerplicht blijven van kracht. Het bezoek vindt bovendien bij voorkeur plaats in openlucht. Zo niet kan dat op een veilige manier in cafetaria Lisdodde. Er is plaats om tien bewoners veilig - door middel van plexiglas - hun bezoek te laten ontvangen."We beseffen dat we met deze maatregelen opnieuw een enorme inspanning vragen van zowel onze personeelsleden, de bewoners als hun bezoekers. We zetten echter alles op alles om net als bij de eerste golf de veiligheid in het woonzorgcentrum maximaal te garanderen", aldus nog schepen Romina Vanhooren."Tijdens de eerste coronagolf heeft de stad steeds snel en accuraat gehandeld, nu de besmettingscijfers zeer snel stijgen is de tweede coronagolf niet veraf. Als stad zullen we opnieuw alle nodige maatregelen treffen ook buiten het woonzorgcentrum. Het sterk aanbevelen van het dragen van mondmaskers is alvast een eerste stap", vult burgemeester Anthony Dumarey aan. (LIN)