Jaak A. Rau zag op 30 mei 1933 het levenslicht in Brugge. Hij liep school in de drie onderwijsnetten: achtereenvolgens lager onderwijs bij de Frères, humaniora in het Koninklijk Athenum en de Stedelijke Academie, waar hij het diploma van bouwkundig tekenaar behaalde.
...

Jaak A. Rau zag op 30 mei 1933 het levenslicht in Brugge. Hij liep school in de drie onderwijsnetten: achtereenvolgens lager onderwijs bij de Frères, humaniora in het Koninklijk Athenum en de Stedelijke Academie, waar hij het diploma van bouwkundig tekenaar behaalde.Twaalf jaar was Jaak A. Rau het manusje van alles bij de bekende Brugse architect Wilfried Van Oyen, nadien werkte hij zeventien jaar lang voor de Groep Planning en mocht hij mee het Brugs Structuurplan en de heraanleg van 't Zand uittekenen in de jaren '80. Van 1985 tot 1998 was hij hulparchivaris in het Brugse stadsarchief.Jaak A. Rau schonk zijn collectie van 12.000 oude foto's en prentbriefkaarten van Brugge aan de stad. " Jaak was een echte verzamelaar, in de goede zin van het woord. Passioneel op zoek naar unieke foto's. Maar zijn passie ontaardde nooit in pure bezitsdrang. Niet de foto op zich was belangrijk, wel de informatie over het verleden die eruit te halen was. Hij heeft meegewerkt aan het opzetten van diverse tentoonstellingen zoals Beeldig Brugge en Brugge door de lens", zegt hoofdarchivaris Jan D'Hondt.Jaak A. Rau bundelde zijn foto's in een twintigtal 'Brugge-boeken', waarbij hij elke gepubliceerde foto van de nodige informatie voorzag. Zo gaf Marc Van de Wiele zijn boeken over de Brugse parochies, Het Brugge van Toen en de Brugse Rand uit. Bovendien publiceerde Jaak A. Rau geregeld in de heemkundige tijdschriften Brugge die Scone en Brugs Ommeland. Persoonlijk vindt Jan D'Hondt de twee boeken 'Een eeuw Brugge' echte referentiewerken over het Brugse ambachtelijke en industriële leven in respectievelijk de 19de en de 20ste eeuw.De plechtige uitvaart vindt plaats op zaterdag 4 januari in het crematorium Blauwe Toren in Brugge.