Beitem kende de afgelopen jaren een sterke groei. Nu moet ook de infrastructuur diezelfde beweging maken. "Een aantal opportuniteiten zorgde ervoor dat verschillende actoren samen met de inwoners kunnen werken aan een vernieuwd Beitem", zo luidt het bij schepen Tom Vandenkendelaere. "Basisschool Sint-Lodewijk van scholengroep Arkorum wil een nieuwe basisschool en de stad wil een hedendaags gemeenschapscentrum bouwen. Het nieuwe schoolgebouw verrijst...