Beitem kende de afgelopen jaren een sterke groei. Nu moet ook de infrastructuur diezelfde beweging maken. "Een aantal opportuniteiten zorgde ervoor dat verschillende actoren samen met de inwoners kunnen werken aan een vernieuwd Beitem", zo luidt het bij schepen Tom Vandenkendelaere. "Basisschool Sint-Lodewijk van scholengroep Arkorum wil een nieuwe basisschool en de stad wil een hedendaags gemeenschapscentrum bouwen. Het nieuwe schoolgebouw verrijst...

Beitem kende de afgelopen jaren een sterke groei. Nu moet ook de infrastructuur diezelfde beweging maken. "Een aantal opportuniteiten zorgde ervoor dat verschillende actoren samen met de inwoners kunnen werken aan een vernieuwd Beitem", zo luidt het bij schepen Tom Vandenkendelaere. "Basisschool Sint-Lodewijk van scholengroep Arkorum wil een nieuwe basisschool en de stad wil een hedendaags gemeenschapscentrum bouwen. Het nieuwe schoolgebouw verrijst enkele tientallen meters verderop, op wat nu grond is in eigendom van de kerkfabriek Sint-Henricus."De complexiteit van een mogelijke grondruil tussen de scholengroep en de kerkfabriek deed hen aankloppen bij het stadsbestuur met de expliciete vraag aan de stad om de regie op te nemen. "Dit resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst die de basis vormt voor verschillende patrimoniale transacties."De stad verwerft grond van de kerkfabriek met daarop de kerk, de pastorie en het parochiaal centrum. Er komt een grondruil tussen de stad Roeselare en scholengroep Arkorum voor de bouw van een nieuwe school en een multifunctionele inrichting van de toekomstige infrastructuur. "De turnzaal en refter van de nieuwe school krijgen een polyvalent - en naschools - gebruik, de jeugdplaats en groenzone van het jeugdheem worden aaneensluitend uitgewerkt en zullen ook allebei (naschools) door de gemeenschap gebruikt kunnen worden."Het schoolgebouw zelf zal worden omgeven door een groen fiets- en wandelpad. "Zo is een veilige circulatie mogelijk van de Meensesteenweg naar de school en achterliggende wijken. De pastorie en het parochiaal centrum worden gesloopt en maken plaats voor een open, groene ruimte. De stad realiseert in de kerk een nieuw wijkcentrum en na de realisatie wordt met een nog op te richten vzw een beheersovereenkomst afgesloten. Die zal de exploitatie op zich nemen."Nu moeten ontwerpers voor de inrichting van de kerk en de buitenruimtes aangesteld worden. Die wordt voor begin 2020 voorzien.De volgende stap in dit traject is het voorleggen van de dossiers tot aanstelling van ontwerpers voor de inrichting van de kerk enerzijds en de buitenruimte anderzijds aan het college van burgemeester en schepenen midden november. De aanstelling van beide ontwerpers wordt voorzien voor begin 2020.