Zorgbedrijf Harelbeke werd opgericht op 1 januari 2018. Alle ouderenzorg die voordien door OCMW Harelbeke werd georganiseerd viel daarmee onder Zorgbedrijf Harelbeke. Zo ook de drie lokale dienstencentra: De Parette en De Vlinder in Harelbeke en Dorpshuis De Rijstpekker in Hulste.
...

Zorgbedrijf Harelbeke werd opgericht op 1 januari 2018. Alle ouderenzorg die voordien door OCMW Harelbeke werd georganiseerd viel daarmee onder Zorgbedrijf Harelbeke. Zo ook de drie lokale dienstencentra: De Parette en De Vlinder in Harelbeke en Dorpshuis De Rijstpekker in Hulste.In 2015 werd in de Rijstpekker het project 'Hulste (Be)zorg(d)t' opgestart met als doel vragen, behoeftes en talenten van 80-plussers uit Hulste in kaart te brengen. "Hen informeren over het _ en indien nodig toeleiden naar _ het dienstverleningsaanbod van lokale zorgaanbieders, hen in staat stellen zo lang mogelijk op een kwalitatieve manier thuis blijven wonen, het sociaal netwerk van 80-plussers in Hulste versterken en het stimuleren van burenhulp en informele zorg in Hulste", duidt Sybille Demeyere, verantwoordelijke communicatie. Daaruit volgde in september 2016 het project 'Kaffieplezier ip 't plankier' met een mobiele bakfiets met koffiebar en muziek. "De vrijwilligers wilden naast de huis-aan-huisbezoeken evenzeer buren bij elkaar brengen in hun straat. Hen verenigen op de stoep voor een babbel en sociaal contact stimuleren bij een kop koffie of thee", vult Charlotte Desegher, directeur Thuiszorg en Dienstencentra, aan."Op die manier konden de vrijwilligers op zoek gaan naar buurtambassadeurs die de 'ogen en de oren' van het Dorpshuis kunnen zijn. Zo kunnen wij sneller signalen opvangen van ouderen die met vragen zitten rond (thuis)zorg of moeilijkheden ondervinden om zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook wilden we burenhulp op die manier stimuleren." Intussen is het project ingebed in de werking van het Dorpshuis De Rijstpekker door maandelijks een ontmoetingsmoment te organiseren. Ook alle nieuwe 80-plussers krijgen een huisbezoek van een vrijwilliger. In de komende zomermaanden rijdt de bakfiets opnieuw uit naar verschillende plaatsen in Hulste voor Kaffieplezier ip 't plankier. Om te beginnen wordt op 15 en 18 juni post gevat aan de Muizelmolen. In de zomer van 2018 volgde uit 'Kaffieplezier' een nieuw initiatief met de mobiele Babbel(b)uur. "Daarmee trachten we op een innovatieve wijze de bevolking van Groot Harelbeke, met bijzondere aandacht voor senioren en kansengroepen, (pro)actief te benaderen. Het concept impliceert dus 'naar buiten trekken'. De senioren en anderen moeten of kunnen niet altijd naar de dienstencentra gaan. Wij moeten naar hen toe", zegt Sybille. Met de Babbel(b)uur gaan 2 à 3 sterk geëngageerde vrijwilligers samen met een medewerker van Zorgbedrijf Harelbeke op geregelde basis op pad. "Door met buurtbewoners in dialoog te gaan, worden noden en behoeften blootgelegd waar de betrokken diensten, waar mogelijk, een passend antwoord kunnen op bieden. De vrijwilligers worden per buurt aangesteld om echte buurtambassadeurs te worden", zegt Charlotte. "Ons doel is om de sociale contacten in de buurt te blijven stimuleren en de samenhorigheid nog te verhogen.""Onze wens is om de 'ouderwetse' hulp van buren aan buren verder te stimuleren en, waar nodig, helpen organiseren. Dit zouden we graag de volgende jaren uitbouwen tot een volwaardig buurtzorgproject." De Babbel(b)uur mobiel staat op donderdag 13 juni op de donderdagse markt, op dinsdag 17 juni op de Weekmarkt in Bavikhove, op vrijdag 28 juni op Ter Coutere en op donderdag 27 juni in de Esdoornweg. Voor de data in juli, augustus en september kan je terecht op www.zbharelbeke.be.