Momenteel werd nog geen besmetting vastgesteld in het asielcentrum. De lockdown betekent echter dat niemand het centrum nog mag betreden of verlaten met uitzondering van personeel of omwille van dringende of noodzakelijke (medische) situaties. De lockdown gaat vanavond in om 22 uur. Het schepencollege vraagt Fedasil om in te staan voor het uitvoeren van deze maatregel. Dat betekent dat zij het nodige (veiligheids)personeel op de site moeten voorzien.

Reëel risico

Alle preventieve maatregelen zijn noodzakelijk om een coronavirusbesmetting buiten het centrum te voorkomen. Het asielcentrum van Koksijde telt momenteel 299 bewoners, die verspreid over een aantal blokken samenwonen. Ze moeten de kamers delen met tien tot twaalf personen. Dat creëert een reëel risico voor alle inwoners in het centrum, maar ook een mogelijke problematische situatie voor de draagkracht van het referentiehospitaal in Veurne.

Ondanks een overleg op 6 en 13 maart op vraag van Lokaal Bestuur Koksijde over de COVID-19-dreiging en een aantal algemene maatregelen binnen het asielcentrum (hygiëne, afstand houden, afspraken met referentiehospitaal in geval van besmetting) en op het terrein (tenten, tafels, stoelen om buiten te eten en buiten te zitten, voetbalgoals voor de kinderen) is een lockdown onvermijdelijk.

Niet de nodige verantwoordelijkheid

Lokaal Bestuur Koksijde vernam langs verschillende officiële kanalen dat de bewoners zelf niet de nodige verantwoordelijkheid aan de dag leggen om de sociale afstand te respecteren. Daarom werd beslist over te gaan tot de lockdown, om de asielzoekers tegen zichzelf te beschermen en om de Covid-19-pandemie in te dijken.

Het centrum voorziet in alle basisbehoeften van zijn bewoners. Een traiteursdienst levert dagelijks zowel ontbijt, middagmaal als avondmaal. Op het terrein is er voldoende open ruimte om te spelen, te sporten. Ook indoor is er voldoende ruimte. Er is een medische staf aanwezig en de bewoners kunnen gebruik maken van een wifinetwerk. Lokaal Bestuur Koksijde wenst ook blijvend ondersteuning te bieden aan de bewoners van het centrum.

(MV)

Momenteel werd nog geen besmetting vastgesteld in het asielcentrum. De lockdown betekent echter dat niemand het centrum nog mag betreden of verlaten met uitzondering van personeel of omwille van dringende of noodzakelijke (medische) situaties. De lockdown gaat vanavond in om 22 uur. Het schepencollege vraagt Fedasil om in te staan voor het uitvoeren van deze maatregel. Dat betekent dat zij het nodige (veiligheids)personeel op de site moeten voorzien.Alle preventieve maatregelen zijn noodzakelijk om een coronavirusbesmetting buiten het centrum te voorkomen. Het asielcentrum van Koksijde telt momenteel 299 bewoners, die verspreid over een aantal blokken samenwonen. Ze moeten de kamers delen met tien tot twaalf personen. Dat creëert een reëel risico voor alle inwoners in het centrum, maar ook een mogelijke problematische situatie voor de draagkracht van het referentiehospitaal in Veurne.Ondanks een overleg op 6 en 13 maart op vraag van Lokaal Bestuur Koksijde over de COVID-19-dreiging en een aantal algemene maatregelen binnen het asielcentrum (hygiëne, afstand houden, afspraken met referentiehospitaal in geval van besmetting) en op het terrein (tenten, tafels, stoelen om buiten te eten en buiten te zitten, voetbalgoals voor de kinderen) is een lockdown onvermijdelijk.Lokaal Bestuur Koksijde vernam langs verschillende officiële kanalen dat de bewoners zelf niet de nodige verantwoordelijkheid aan de dag leggen om de sociale afstand te respecteren. Daarom werd beslist over te gaan tot de lockdown, om de asielzoekers tegen zichzelf te beschermen en om de Covid-19-pandemie in te dijken.Het centrum voorziet in alle basisbehoeften van zijn bewoners. Een traiteursdienst levert dagelijks zowel ontbijt, middagmaal als avondmaal. Op het terrein is er voldoende open ruimte om te spelen, te sporten. Ook indoor is er voldoende ruimte. Er is een medische staf aanwezig en de bewoners kunnen gebruik maken van een wifinetwerk. Lokaal Bestuur Koksijde wenst ook blijvend ondersteuning te bieden aan de bewoners van het centrum.(MV)