Appartement boven moskee in Roeselare aan de helft van de aankoopprijs opnieuw verkocht; straks komt ook Molenhuis op de markt

Ook het Molenhuis wordt straks van de hand gedaan.© gf
Ook het Molenhuis wordt straks van de hand gedaan.© gf
Wouter Vander Stricht

Op de agenda van de OCMW-raad stond de verkoop – aan de helft van de aankoopprijs – van een appartement op de agenda. Dat appartement ligt boven de moskee in de Spinnerstraat. “Het was destijds geen goede aankoop”, was men het bij N-VA en Vlaams Belang eens. Het appartement was is zeer slechte staat geraakt, aldus schepen Bart Wenes.

Dieter Carron (N-VA): “Ik heb er moeite mee dat het pand verkocht wordt met zoveel verlies. Dat was misschien wel in te schatten, want het gaat op een appartement boven een moskee. Misschien is het aangewezen om het pand pas op de markt te brengen nadat de moskee de geplande verhuizing heeft gerealiseerd.”

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): “Het is heel bizar dat wij als centrumstad blijkbaar recordhouder zijn om panden in het centrum met een serieuze minprijs te verkopen. Destijds bij de aankoop hebben we ook onze bedenkingen geuit. Die aankoop was beter niet doorgegaan.”

Welzijnshuis wil zich concentreren op tijdelijke woonvormen

Schepen Bart Wenes: “Het appartement werd in 2012 aangekocht door het OCMW voor 157.500 euro op basis van een schattingsverslag uit 2011. Het appartement is nu in zeer slechte staat en wordt nu verkocht aan 77.500 euro. De expert schatte de woonst op 72.000 euro. Bij de verkoop van de andere woningen (Vikingstraat, Fierheidstraat, Hammestraat en Kermisstraat) werd wel 90.000 euro meeropbrengst geboekt ten opzichte van de aankoopprijzen.”

“Deze woningen hadden jarenlang een functie als blijvende structurele opvang, hier zijn we al een geruime tijd van afgestapt. Belangrijk is de fundamentele beleidskeuze die werd gemaakt. Onze OCMW-woningen werden verkocht mét strenge voorwaarden: een renovatieverplichting én een verhuur van minimum negen jaar aan het Sociaal Verhuurkantoor Roeselare (SVK). Het is net de core-business van het SVK om door te verhuren aan een specifieke sociale doelgroep. Zo heeft het SVK méér dan 500 kwaliteitsvolle woningen in hun doorverhuursysteem.”

“Als Welzijnshuis concentreren we ons op de tijdelijke woonvormen bij mensen die plots geconfronteerd zijn met een heel acute woonnood zoals : de doorgangs- en crisiswoningen, het lokaal opvanginitiatief en de nachtopvang voor dak- en thuislozen.”

Straks komt er nog een iconische woning te koop. “In 1991 werd het Molenhuis (hoek Spanjestraat/Vierwegstraat) aangekocht en diende als kamerwonen voor 8 oudere volwassenen. Deze permanente woonvorm behoort niet meer tot de kernopdracht van het Welzijnshuis, de opvang en werking in het pand werd dan ook geleidelijk afgebouwd. De woning zal dus ook nog dit jaar verkocht worden. De mensen worden niet aan hun lot overgelaten, zijn elders gehuisvest en worden intenser begeleid. Als Welzijnshuis zetten we meer middelen in het wooncoachen ; dit in goede samenwerking met het CAW, De Mandel en het Sociaal Verhuurkantoor”, besluit Bart Wenes.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.