Lien Rechem studeert Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent. Ze zit in haar laatste masterjaar en is bezig met het schrijven van haar thesis. Alles begon toen Lien startte als medewerker voor het extern beleid bij de Gentse Studentenraad in oktober dit jaar. Zij hielp mee met het organiseren van sociale evenementen om studenten dichter bij elkaar te brengen. Zo heeft de Gentse Studentenraad een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. "We merkten dat er weinig contact was tussen Be...

Lien Rechem studeert Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent. Ze zit in haar laatste masterjaar en is bezig met het schrijven van haar thesis. Alles begon toen Lien startte als medewerker voor het extern beleid bij de Gentse Studentenraad in oktober dit jaar. Zij hielp mee met het organiseren van sociale evenementen om studenten dichter bij elkaar te brengen. Zo heeft de Gentse Studentenraad een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. "We merkten dat er weinig contact was tussen Belgische en buitenlandse studenten en om die samen te brengen, organiseerden we tal van evenementen zoals kookworkshops", vertelt Lien. Niet veel later heeft Lien zich kandidaat gesteld om op Vlaams niveau in de commissie 'internationale tendensen hoger onderwijsbeleid' te zetelen. Sindsdien zat ze dus ook in de Vlaamse studentenraad, daar deed ze besprekingen met internationale personen die zich binnen het hoger onderwijs bezighouden met internationalisering. Een voorbeeld van de onderwerpen die besproken worden, is het Erasmus-project. "We bespreken wat er beter kan en wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld Erasmus op studenten. De mobiliteit van jongeren met een beperking kan bijvoorbeeld stukken beter en daar pleiten wij dus voor", vult Lien aan. Samen met Marie Desrousseaux stapte ze in de Europese studentenraad, als de twee vertegenwoordigers van de Vlaamse studenten. De Europese studentenraad komt vier maal per jaar samen. "Daar gaan we ervaringen uitwisselen over hoe andere landen te werk gaan in bepaalde thema's", vertelt Lien. Op 21 mei vertrok Lien naar Parijs, want daar was een EHEA-conference. EHEA staat voor European Higher Education Area, vrij vertaald wordt dat Europese Hoger Onderwijs Ruimte. EHEA is het resultaat van ministers uit 48 landen uit Europa en omliggende die zich inspannen voor het hoger onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kwam naar Parijs met haar Waalse collega om België te vertegenwoordigen. Aan de zijde van Crevits mocht Lien als studentenvertegenwoordiger mee om de minister bij te staan. Woensdag was de openingsceremonie en op donderdag kwam Crevits om haar statement te brengen. "Ik mocht van de minister overal bij zijn. Bij haar statement, maar ook bij de gesprekken die ze had met haar collega-minister. Dat was een hele eer, zeker als je weet dat niet elke studentenvertegenwoordiger dat kon doen. Ik heb nu het hele systeem van dichtbij kunnen zien, dan merk je pas hoe belangrijk zo'n gesprekken zijn", vertelt Lien. (XC)