Het dorp mag zich sinds 1152 verheugen over het bezit van een relikwie van het Heilig Bloed. Isaac, tweede proost van de proosdij, de latere abdij, bracht op één van zijn reizen naar Rome, het 'Heilig Bloed van Jezus Christus' mee. In de 'Jaerboeken van Yper' lezen we dat een stoet de kostbar...

Het dorp mag zich sinds 1152 verheugen over het bezit van een relikwie van het Heilig Bloed. Isaac, tweede proost van de proosdij, de latere abdij, bracht op één van zijn reizen naar Rome, het 'Heilig Bloed van Jezus Christus' mee. In de 'Jaerboeken van Yper' lezen we dat een stoet de kostbare relikwie naar de abdij overdroeg. Uit alle hoeken kwam volk de processie bijwonen en deze traditie wordt jaarlijks in ere gehouden. De noveen begint nu op de zaterdag voor Pinksteren en wordt afgesloten op Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren. Deze achtdaagse verering sluit af met de processie en een plechtige bedevaartsmis, die zal opgeluisterd worden door het Koninklijk Sint-Catharinakoor uit Zillebeke."Op deze editie mogen we abt Manu Van Hecke verwelkomen als eregenodigde, sedert 1981 monnik in de Sint-Sixtusabdij", vertelt secretaris Wilfried Desodt. "Als hoofd van een exempte abdij draagt hij de titel van gemijterde abt en bij plechtigheden kan hij, als hij het wil, optreden met mijter en kromstaf. Hij draagt ook een ambtsring en een borstkruis. Voor deze editie hebben we twee bijzondere wagens aangepakt. De wagen van het laatste avondmaal, waarop heel wat figuren met de 12 apostelen moeten plaatsnemen, hebben we technisch onder handen genomen om het voor onze figuranten comfortabeler te maken. Daarnaast hebben we de 'Veroordeling van Christus' onder handen genomen." De regie van de processie is in goede handen bij Johan Sohier. (RLa)