Toevallig: twee 17-jarige meisjes met dezelfde voornaam. Beiden zijn actief lid van de 13-plusbeweging in Deerlijk. "Wellicht heeft dit meegespeeld om in juli vorig jaar te worden geselecteerd voor de groep van negen die vanuit de vroegere Sint-Theresiaschool in Kortrijk naar Panama mag gaan. Onze enthousiaste leerkracht Ann Dobbelaere vergezelt ons. Er is ook nog een groep van veertien uit de scholengemeenschap Gistel-Oostende. Samen vormen wij de vertegenwoordiging van het bisdom Brugge die een paar weken geleden in Brugge samen met de bisschop en mensen van het bisdom een viering en bijeenkomst hadden. Er zijn nog een honderdtal deelnemers uit de bisdommen Antwerpen en Mechelen."
...

Toevallig: twee 17-jarige meisjes met dezelfde voornaam. Beiden zijn actief lid van de 13-plusbeweging in Deerlijk. "Wellicht heeft dit meegespeeld om in juli vorig jaar te worden geselecteerd voor de groep van negen die vanuit de vroegere Sint-Theresiaschool in Kortrijk naar Panama mag gaan. Onze enthousiaste leerkracht Ann Dobbelaere vergezelt ons. Er is ook nog een groep van veertien uit de scholengemeenschap Gistel-Oostende. Samen vormen wij de vertegenwoordiging van het bisdom Brugge die een paar weken geleden in Brugge samen met de bisschop en mensen van het bisdom een viering en bijeenkomst hadden. Er zijn nog een honderdtal deelnemers uit de bisdommen Antwerpen en Mechelen."De eigenlijke Wereldjongerendagen waarvoor minstens 500.000 jongeren uit zo'n 150 landen verwacht zijn vinden van 22 tot 27 januari plaats. De West-Vlamingen vertrekken een week vroeger en worden in het dorp Chilibre in Panama verwacht voor inleefdagen. Daar is de Gullegemse priester Patrick Hanssens al vele jaren werkzaam. Hij coördineert de inleefweek, de Wereldjongerendagen en over de inleefweek die eraan voorafgaat. "Wij zullen er bij gastgezinnen logeren en overdag meehelpen aan activiteiten. Er is onder meer een dag waarop wij op de markt zullen staan", legt Axana Platteeuw uit. "Tijdens onze voorbereidingsmaanden zamelden wij centen in voor een project in die leefgemeenschap. Dit geld wordt gebruikt voor het bekostigen van een schoolbusje om kinderen van ver afgelegen plaatsen naar de scholen te brengen.""In onze pastorale eenheid hadden wij ook een gesprek met de werkgroep missiewerk", vult Axana Desmet aan. "Ook zij sponsoren het project dat wij willen steunen. Wij deden nog tijdens de kerstcorrida een actie waarvan de opbrengst dient voor het project in Panama."De jongeren nemen ook chocolade mee om daar te verkopen ten voordele van de dorpelingen: "Ook voor onze gastgezinnen moeten wij vooraf iets plannen om hen te bedanken voor de gastvrijheid. Wij kijken er echt naar uit om binnenkort met de Panamezen mee te leven en deel te nemen aan het parochieleven dat heel anders zal verlopen dan hier bij ons."De Wereldjongerendagen zelf vormen het doel van de verre verplaatsing. "Wij waren nog nooit zo ver weg van huis. Voor één van ons is het zelfs de eerste vliegtuigreis. Maar wij zien het, net als de andere leden van de groep, goed zitten. Dat merkten we ook tijdens de laatste ontmoetingsdag in het bisdom in Brugge. Onder elkaar zal Engels de voertaal zijn, maar we hebben ook een spoedcursus Spaans gekregen. Dat is in Panama de enige taal die door iedereen gekend is", klinkt het.Tijdens de Wereldjongerendagen zijn er ontmoetingen en vieringen allerhande. "Wij verwachten een andere kijk op ons geloof te ervaren. Wij gaan er met de hele groep met een open blik naar toe. Wij zullen er wel een en ander kunnen van meenemen naar hier en het ook verder uitdragen. Het hoogtepunt van de Wereldjongerendagen wordt de ontmoeting met de paus. De laatste nacht blijven alle deelnemers op het stadsplein en overnachten in openlucht."Op 28 januari zijn de twee Axana's terug in Deerlijk. Op school moeten zij alle lessen inhalen, maar daar zien ze niet tegenop. "De ervaring en de ontmoetingen zijn voor ons unieke kansen. Wij staan ervoor open maar niet iedereen van onze vrienden en klasgenoten zijn positief over onze keuze", weten ze. "Wij staan er honderd procent achter en hopen hen na de Wereldjongerendagen veel positieve zaken te kunnen vertellen."In de eerste dagen van het nieuwe jaar hadden de meisjes ook een gesprek met pastoor Marc Messiaen. "Zij vertelden over de voorbereidingen en de hoge verwachtingen. De inleefdagen bij Patrick Hanssens zijn uitzonderlijk. Ik ben met hen afgesproken dat zij in het weekend van 2 en 3 maart in de drie vieringen van onze pastorale eenheid De Wijngaard komen vertellen en getuigen", kondigt Marc Messiaen aan. "Er zullen ook foto's op groot scherm getoond worden." (MVD)