Toevallig: twee 17-jarige meisjes met dezelfde voornaam. Beiden zijn actief lid van de 13-plusbeweging in Deerlijk. "Wellicht heeft dit meegespeeld om in juli vorig jaar te worden geselecteerd voor de groep van negen die vanuit de vroegere Sint-Theresiaschool in Kortrijk naar Panama mag gaan. Onze enthousiaste leerkracht Ann Dobbelaere vergezelt ons. Er is ook nog een groep van veertien uit de scholengemeenschap Gistel-Oostende. Samen vormen wij de vertegenwoordiging van het bisdom Brugge die een paar weken geleden in Brugge samen met de bisschop en mensen van het bisdom een viering en bijeenkomst hadden. Er zijn nog een honderdtal deelnemers uit de bisdommen Antwerpen en Mechelen."
...