Er werden 16 transmigranten aangetroffen en meegenomen naar het Politiehuis voor verdere afhandeling. Dienst Vreemdelingenzaken beslist nu of de opgepakte transmigranten, die geen strafrechtelijke inbreuken pleegden, naar een gesloten instelling worden verwezen, dan wel het land moeten verlaten.

Er werden 16 transmigranten aangetroffen en meegenomen naar het Politiehuis voor verdere afhandeling. Dienst Vreemdelingenzaken beslist nu of de opgepakte transmigranten, die geen strafrechtelijke inbreuken pleegden, naar een gesloten instelling worden verwezen, dan wel het land moeten verlaten.