Zwevegem 2013/2018: weg uit raad, niet uit politiek

De gemeenteraad in januari 2013 met vooraan gemeentesecretaris Jan Vanlangenhove, Luc Vanassche, Johan Rollez, Wim Monteyne, burgemeester Marc Doutreluingne, Marc Claeys, Marc Desloovere en Eddy Defoor. Rechtstaan herkennen we van links naar rechts Isabelle Degezelle, Eliane Spincemaille, Brigitte Desmet, Christine Desmet, Sem Vanhessche, Yves Goemaere, Bart Dewaele, Claude Vanwelden, Erik Maes, Gerard Amelynck, Dirk Desmet, Davy Nys, Freddy Van Herpe, Sofie Vermeulen, Bart Colson, Raf Deprez, Sabine Poleyn, Dirk Vanluchene en Kaat Defoirdt. Anthony De Jonckheere, nummer drie in de tabel, ontbreekt op de foto. © a-GJZ
Redactie KW

De enkele mensen die uit de raad verdwenen de afgelopen jaren, zorgden niet meteen voor problemen. Wel werd de raad iets vrouwelijker. De raadsleden die vertrokken, deden dat geenszins uit onvrede. Integendeel, de meesten blijven politiek actief, zij het achter de schermen.

Zwevegem 2013/2018: weg uit raad, niet uit politiek

In de jongste bestuursperiode verdwenen zeven mensen uit de gemeenteraad. Twee onder hen, Kaat Defoirdt (N-VA) en Ann Cosaert (CD&V), kozen voor de OCMW-raad. Vier anderen, Dirk Vanluchene (CD&V), Anthony De Jonckheere (N-VA), Yves Goemaere (CD&V) en Davy Nys (Gembel), gaven vroegtijdig hun zitje op. Eric François, die in mei 2015 Dirk Vanluchene opvolgde, overleed in april 2017. In zijn plaats kwam Vic Ravelingeen in de gemeenteraad. Voor hem was het een soort rentree. In het najaar van 2015 mocht hij al enige ervaring opdoen toen hij enkele maanden de plaats innam van Isabelle Degezelle die voor de tweede keer moeder werd.

Een laatste wissel kenden we in het voorjaar van 2018 met Davy Nys. Terwijl alle vorigen vervangen werden door opnieuw mannen, kwam in de plaats van Davy een vrouw. Met de komst van Marleen Soens werd de raad dus net een tikkeltje vrouwelijker in vergelijking met de installatie van de raad.

De meest opvallende wissel, was de komst van Carol Bostyn (N-VA). Hij kwam eind 2016 in de plaats van Anthony De Jonckheere. Op 14 oktober staat hij op de ‘Lijst Burgemeester’ en dus niet meer op de N-VA-lijst. Enkele maanden geleden kreeg hij dan ook te horen dat hij uit de N-VA-fractie werd gezet, zodat hij nu in feite officieel als tijdelijk onafhankelijke in de raad zetelt.

Werkomstandigheden

De reden waarom de meeste raadsleden hun zitje vroegtijdig vacant stelden, is meestal ‘het werk’. Zowel Davy, Anthony als Yves gaven aan hun mandaat als raadslid niet langer te kunnen combineren met hun professionele bezigheden. Voor Yves kwam daar bij dat hij naar Deerlijk verhuisde. Dit was ook de reden om de raad vaarwel te zeggen voor Dirk Vanluchene, die Heestert voor Avelgem ruilde.

“De gedrevenheid van gemeenteraadsleden wordt veel te weinig naar waarde geschat” – Anthony De Jonckheere, voormalig raadslid

Opvallend is ook dat ze allemaal wel meteen aangeven nog de plaatselijke politiek te volgen. Vooral Anthony De Jonckheere en Yves Goemaere zijn nog actief. “Door zelf in de politiek te stappen is mijn respect voor politici, zowel van meerderheid als oppositie, enorm gegroeid. De gedrevenheid van sommigen wordt veel te weinig naar waarde geschat. Ook de tijd die raadsleden investeren, wordt vaak onderschat. Dit was voor mij de reden om met de politiek te stoppen. Het was nauwelijks te combineren met mijn praktijk als kinesitherapeut”, zegt Anthony.

Yves vertoeft voor zijn werk vaak in het buitenland en dat was niet te verzoenen met een politiek mandaat. “Ik ben blij dat ik, wanneer ik nu tijdens de week eens thuis ben, wat meer vrije avonden heb. Ik mis het ‘moeten’ niet, maar wel de vele interessante contacten en warme gesprekken… Ik volg zeker nog de Zwevegemse politiek en heb nog geregeld contacten met vrienden uit de Zwevegemse CD&V, maar ook van de andere partijen.”

Achter de schermen

Beiden zijn nog actief in de politiek, zij het achter de schermen. “Ik blijf de politiek in het algemeen en de Zwevegemse politiek in het bijzonder, zeker volgen. Ik ben trouwens nog steeds bestuurslid van N-VA Zwevegem”, aldus Anthony.

Zwevegem 2013/2018: weg uit raad, niet uit politiek

Yves is nu actief bij CD&V Deerlijk. “Ik werd er meermaals gepolst om deel te nemen aan de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook daar heb ik eerlijkheidshalve geweigerd, wegens een te drukke internationale beroepsagenda.” Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en investeerde hij de voorbije maanden aanzienlijk wat tijd in de Deerlijkse CD&V. “Samen met schepen Ann Accou, heb ik het lijstvormingscomité op mij genomen en heb er dus als ‘neutrale’ nieuwkomer binnen lokale afdeling een beslissende zeg gehad in de samenstelling van de lijst.”

Comeback van vader

Een laatste opvallend gegeven is de terugkeer van Yvan Nys (66). Zes jaar geleden stelde hij zich niet meer verkiesbaar om plaats te maken voor zijn zoon, Davy. Yvan had er al 30 jaar gemeentepolitiek opzitten en vond de tijd rijp om plaats te maken voor de jongeren. Nu zijn zoon de volle zes jaar niet uitdeed en uit de gemeenteraad verdween, komt vader Yvan toch opnieuw op. Hij staat als lijstduwer op de Lijst Burgemeester. Van vader op zoon op vader dus.

(Geert Vanhessche)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.