Yvan is al sinds hij een kind was heel geïnteresseerd in de politiek en in alles wat daarbinnen reilt en zeilt. "Bij enkele plaatselijke politieke partijen was er geen plaats meer op de lijst. Vandaar dat ik besloot om zelf het initiatief te nemen om als onafhankelijke op te komen. Dat laatste is tevens mijn sterkte. Ik ben niet gebonden aan van bovenaf opgelegde regels. Mijn 15 partijpunten richt ik n...

Yvan is al sinds hij een kind was heel geïnteresseerd in de politiek en in alles wat daarbinnen reilt en zeilt. "Bij enkele plaatselijke politieke partijen was er geen plaats meer op de lijst. Vandaar dat ik besloot om zelf het initiatief te nemen om als onafhankelijke op te komen. Dat laatste is tevens mijn sterkte. Ik ben niet gebonden aan van bovenaf opgelegde regels. Mijn 15 partijpunten richt ik niet tegen andere partijen en mensen, maar die zijn er voor de inwoners", klinkt het.Yvan maakt zich zorgen om de sociale controle over de mensen. "Ik wil een sociaal netwerk oprichten vanuit het OCMW onder meer bijgestaan door vrijwilligers en beleidsmakers en dit voor alle alleenstaanden, bejaarden, zieken, andersvaliden en nieuwkomers in de gemeente. Dat gemeentelijk buurtnetwerk moet er voor zorgen dat men kan geholpen worden als het nodig is. We kennen jammer genoeg de verhalen van mensen die soms weken dood in hun huis liggen en door niemand werden gemist. Zulke situaties moeten we absoluut vermijden", legt hij uit.Daarnaast focust hij zich ook op de goede wisselwerking tussen het milieu en de industrie. "We moeten alleszins de leefbaarheid voor de omwonenden bij de industrieterreinen verbeteren. Grote bosbuffers rond industrieterreinen en woonkernen kunnen de leefomgeving gezonder maken. Zo wordt onder meer het fijn stof gereduceerd", vertelt hij.Een andere grote bekommernis van Onafhankelijk Alter.Natiefis het woonzorgcentrum. "Dat mag niet geprivatiseerd worden. De burger dient te investeren in zijn eigen toekomst. Iedereen wordt oud, dus dat belangt alle inwoners aan." Tot slot wil hij ook niet dat Wielsbeke fuseert met andere gemeentes. "Zo wordt de afstand tussen burger en bestuur alleen maar groter", meent Yvan.Hij hoopt met zijn programma een zetel te veroveren. "Als de kiezer mij een mandaat toevertrouwt, zal ik dat zeker opnemen. Ik wil meeschrijven aan een positieve toekomst voor Wielsbeke", besluit hij. (NVR)