Iedereen kreeg een pamflet overhandigd met bezwaren tegen de geplande windmolens. Een afvaardiging woonde ook de gemeenteraad bij. Tijdens de variaronde sneed oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) het onderwerp aan en informeerde ...