Iedereen kreeg een pamflet overhandigd met bezwaren tegen de geplande windmolens. Een afvaardiging woonde ook de gemeenteraad bij. Tijdens de variaronde sneed oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) het onderwerp aan en informeerde ...

Iedereen kreeg een pamflet overhandigd met bezwaren tegen de geplande windmolens. Een afvaardiging woonde ook de gemeenteraad bij. Tijdens de variaronde sneed oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) het onderwerp aan en informeerde naar het standpunt van de meerderheid hierover. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) antwoordde hierop dat hij wou waken over een serene afhandeling van dit dossier. Hij benadrukte dat iedere partij via de media al ruimschoots de kans gekregen had om zijn standpunten kenbaar te maken en dat de gemeenteraad noch de tijd noch de plaats was om dit dossier te behandelen. Op de tegenwerping van oppositieraadslid Kaat De Waele (NieuwPittemEgem) dat de oppositie met een dergelijke houding gedeeltelijk monddood werd gemaakt, antwoordde de burgemeester dat dit onderwerp in de gemeenteraad niet kan behandeld worden omdat deze eenvoudigweg niet bevoegd is. Hij benadrukte ook dat het uiteindelijk de provincie zal zijn die de uiteindelijke eindbeslissing zal nemen. De mensen van de actiecomités gaven na de raadszitting aan dat zij niet gekomen waren om ferme reacties uit te lokken, maar enkel om te benadrukken dat zij met het dossier intensief bezig zijn en dat het onderwerp bij vele Pittemnaren leeft.(JG)