Vooral in de winter is De Groene 62 's ochtends en 's avonds erg donker voor wie van de fietssnelweg gebruikmaakt. Tot nu toe kon onder meer de schoolgaande jeugd enkel op de eigen fietsverlichting rekenen. Maar dat verandert, wellicht zelfs al tegen de komende winter.

Amberkleurig licht voor de vleermuizen

"We sluiten voor dit project met de stad een samenwerkingsovereenkomst met de provincie", aldus schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). "Aangezien het om een proefproject gaat, betaalt de provincie de installatie, wat uitzonderlijk is. Wij zullen met de stad enkel moeten instaan voor het verbruik en het onderhoud."

De stad en de provincie maken zich sterk dat de volgverlichting tegen de komende winter in gebruik zal zijn. Het licht wordt amberkleurig, want dat geelachtig licht schrikt de vleermuizen niet af. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de fauna en de flora langs de oude spoorwegbedding te respecteren. De keuze voor het stuk van De Groene 62 tussen de Aartrijkestraat en de Steenveldstraat is niet toevallig. Dat traject ligt helemaal ingekapseld tussen hoge bermen.

Meer veiligheid en toch geen lichtpollutie

Of de volgverlichting nadien nog uitgebreid zal worden richting Wijnendale, wou raadslid Steve Becelaere (N-VA) weten. "Die kans is klein", antwoordde raadslid Bart Naeyaert (CD&V), dit keer met het petje van gedeputeerde op. "Er bestaan alvast geen plannen in die zin."

Er wordt voor energiezuinige, innovatieve verlichting gekozen. Of je nu traag of snel fietst, het systeem zou optimaal moeten werken. De sensoren zullen zo afgesteld zijn.

"Fluvius werkte als netbeheerder een voorstel uit met 27 lichtpunten die amberkleurig licht geven en via sensoren het aankomend fietsverkeer waarnemen", aldus nog schepen Blomme. "Met dit systeem verhogen we de veiligheid voor de fietsers langs dit mooie, groene traject. En dit zonder ons aan lichtpollutie te bezondigen."