"In de voorbije weken hebben Luk Brutin en het bisdom elkaar ontmoet om de wederzijdse misverstanden en negatieve ervaringen van de voorbije jaren te verhelderen en de dialoog te herstellen", aldus het communiqué. Nu de verzoening rond is, zet Luk Brutin ook de beroepsprocedure in Rome stop die hij had opgestart naar aanleiding van zijn 'verwijdering' door het bisdom uit de parochies waar hij als pastoor aan de slag was.
...

"In de voorbije weken hebben Luk Brutin en het bisdom elkaar ontmoet om de wederzijdse misverstanden en negatieve ervaringen van de voorbije jaren te verhelderen en de dialoog te herstellen", aldus het communiqué. Nu de verzoening rond is, zet Luk Brutin ook de beroepsprocedure in Rome stop die hij had opgestart naar aanleiding van zijn 'verwijdering' door het bisdom uit de parochies waar hij als pastoor aan de slag was.De bisschop heeft zijn decreet van 21 augustus 2017 over die verwijdering inmiddels ingetrokken. "De bisschop erkent de zinvolheid van het pastoraal werk dat zowel door de parochiemedewerkers van Wingene als van Zwevezele wordt bewerkstelligd", luidt het nog in de mededeling. "De bisschop en zijn medewerkers gaan nu verder in gesprek met priester Luk, opdat hij na een periode van rust een nieuwe benoeming kan ontvangen."Luk Brutin drukt zijn dankbaarheid uit tegenover de vele mensen die hem zijn blijven steunen na zijn verwijdering. De bisschop van zijn kant dankt uitdrukkelijk de personen die hebben meegewerkt om tot een oplossing te komen in deze delicate zaak. Beide partijen vragen om nu de sereniteit te bewaren en respect te tonen voor de privacy van priester Luk.Maar tegelijk nam de bisschop gisteren ook nog een andere beslissing : bij decreet is de federatie Wingene in haar huidige vorm opgeheven. De parochies Sint-Aldegonde en Sint-Jozef (Hille) van deelgemeente Zwevezele behoren voortaan niet langer tot het decanaat Tielt maar tot het decanaat Torhout. Toch wel een vreemde constructie. Een en ander heeft uiteraard te maken met het feit dat het verzet tegen Luk Brutin als pastoor van Zwevezele voor een deel werd aangewakkerd vanuit Wingene.Rik Depré blijft voorlopig administrator in de parochies van Wingene (Sint-Amandus, Sint-Georgius en Sint-Jan Baptist), Danny Vandenbroucke is er diaken. Tot 30 juni 2019 blijft Frans Verhaeghen administrator voor de parochies in Zwevezele (Sint-Aldegondis en Sint-Jozef). Op 1 juli 2019 wordt Marc Vantyghem, pastoor van de pastorale eenheid H. Margaretha Lichtervelde, tevens pastoor van de parochies Sint-Aldegondis en Sint-Jozef in Zwevezele.Vanuit het vicariaat van de parochies wordt er in de komende weken verder verkend - in overleg met de pastoraal vrijgestelden en de teams - hoe en in welke grotere verbanden de parochies van Ruiselede, Wingene en Zwevezele best zouden kunnen functioneren.Luk Brutin kon na zijn afzetting in augustus 2017 rekenen op grote steun van zijn parochianen. Sympathisanten organiseerden twee protestmarsen en een petitie haalde 1.054 handtekeningen. Missen die Luk Brutin ondertussen op andere plaatsen opdroeg kenden een grote opkomst. Maar door deze nieuwe wending zou de rust nu dus moeten terugkeren.