Idee2006 is er in geslaagd om meer dan 3.000 handtekeningen te verzamelen, meer bepaald 3.570 exemplaren. De petitie wil meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt, liefst op de site van de boterhalle...