"Het gaat om een tijdelijke oplossing die echter meer dan nodig is", legt schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) uit. "Het traject van de Kusttram loopt sinds enige tijd niet meer door Lombardsijde maar langs de Kustbaan. Binnen enkele jaren krijgt Lombardsijde bovendien een volledig ni...

"Het gaat om een tijdelijke oplossing die echter meer dan nodig is", legt schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) uit. "Het traject van de Kusttram loopt sinds enige tijd niet meer door Lombardsijde maar langs de Kustbaan. Binnen enkele jaren krijgt Lombardsijde bovendien een volledig nieuwe doortocht met de nodige infrastructuur voor fietsers en wandelaars, maar vandaag blijft de Nieuwpoortlaan tussen Lombardsijde en Nieuwpoort door het ontbreken van een fietspad gevaarlijk. Het gaat om een druk bereden weg. De Vlaamse overheid zal daarom op de oude bedding van de Kusttram een tijdelijk fietspad aanleggen."De werken starten op 17 februari en duren tot de eerste week van maart. Na het wegnemen van de resterende tramsporen en het effen leggen van de steenslag krijgt de trambedding een nieuwe asfaltlaag en fietsmarkeringen. "Het nieuwe fietspad zal uit twee delen bestaan", gaat de schepen verder. "Van aan de Santhovenstraat tot aan de Okay-supermarkt komt er een eenrichtingsfietspad naar Nieuwpoort toe. Van aan de Okay tot aan het Albert I-monument wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd. Ter hoogte van de supermarkt is een oversteekplaats en een snelheidsremmer voorzien."De Nieuwpoortlaan is tijdens de werken enkel bereikbaar voor eenrichtingsverkeer uit Nieuwpoort naar Lombardsijde. Verkeer vanuit Lombardsijde naar Nieuwpoort zal via de Kustbaan en de Zeelaan verlopen. Na de aanleg van dit fietspad krijgt de Zeelaan een grasbedekking. (DVL)