Voor de periode 2020-2025 wil het bestuur 46,2 miljoen euro investeren in duurzame energieprojecten, de winkelkern, het afvalbeleid en de groene uitstraling, infrastructuur voor jeugd en sport, het toerisme promoten via waterbelevingsactiviteiten, de mobiliteit verbeteren met fiets-, voet- en wandelpaden.
...

Voor de periode 2020-2025 wil het bestuur 46,2 miljoen euro investeren in duurzame energieprojecten, de winkelkern, het afvalbeleid en de groene uitstraling, infrastructuur voor jeugd en sport, het toerisme promoten via waterbelevingsactiviteiten, de mobiliteit verbeteren met fiets-, voet- en wandelpaden. "Ter voorbereiding zijn we gestart met een omgevingsanalyse", licht burgemeester Lies Laridon toe. "Dat gebeurde op basis van een interne enquête en tendensanalyse en extern met een burgerpeiling, een gespreksavond en de app 'Burgemeester voor 1 dag'. Bij de opmaak van onze visie en missie begin dit jaar hebben we de thema's gebundeld die onze burgers echt bezighouden: wonen, werken en ontspannen in Diksmuide, ademruimte en iedereen moet zich thuis voelen in onze stad. Daaraan kunnen we met zijn allen werken. Dat betekent ook burger- en jeugdparticipatie en inspraak, zoals bij de herbestemming van de site van het oude zwembad De Kupe." "In tegenstelling tot de Vlaamse regering zal Diksmuide wél investeren in cultuur" zegt de burgemeester. "De totale subsidiepot voor verenigingen verdubbelt. Maar dat betekent niet dat elke vereniging een dubbele subsidie krijgt. We voorzien ook extra uitleenmateriaal en opslagruimte voor onze verenigingen. Voor Diksmuidelingen die zelf iets willen organiseren is er het ondersteuningsloket. Voor de schouwburgzaal in CC Kruispunt trekken we 310.000 euro uit voor renovatie in 2020 en jaarlijks 12.000 euro voor de programmatie. In het nieuwe ontmoetingscentrum in Pervijze en domein Zonnestraal investeren we 3 miljoen euro. De kerk van Pervijze blijft voorbehouden voor religieuze erediensten. Aan de nieuwe evenementenhal hangt en kostenplaatje van 4 miljoen euro en er is ook 2,5 miljoen euro voor de uitbreiding van de academiegebouwen voorzien."Ook de jeugd wordt niet vergeten: in 2022 wordt er 175.000 euro geïnvesteerd in de infrastructuur van jeugdwerkingen zoals KAJ Beerst en Keiem, in speelruimte in elk dorp, in skatetoestellen, het Blokkot blijft... Het sportcomplex De Pluimen wordt uitgebreid met een extra kunstgrasveld, een atletiekpiste, ledverlichting, kleedkamers... TC De Maene krijgt een nieuwe overdekte tennishal. Verder wordt ingezet op proactieve dienstverlening voor kwetsbare groepen, de dorpsrestaurants worden uitgebreid. In 2021 heeft de stad 350.000 euro veil voor een nieuwe doorgangswoning voor crisisopvang in het centrum. Het Masterplan Zorgsite steekt 6,6 miljoen euro in een nieuw sociaal huis, een lokaal dienstencentrum en sociale huurappartementen van IJzer en Zee."De huidige openbare afvalbakken worden gedigitaliseerd en er komen extra vuilnisbakken", zegt schepen Martin Obin. "In 2020 wordt een veeg- en stoommachine aangekocht van 200.000 euro.... Met een proefproject voor ondergrondse vuilnisbakken en camerabewaking willen we sluikstorten bij containers voorkomen, we organiseren sensibiliseringscampagnes om geen afval meer te dumpen op straat en in grachten... We zetten in op het onderhoud van grachten en bermen. De fietstrend zit overal in de lift en dus ligt het voor de hand dat we extra fietspaden zullen aanleggen en we willen de verkeersveiligheid nog verbeteren. Aan het station implementeren we een fietsverhuursysteem en de fietssuggestiestroken worden uitgebreid. Met een cofinanciering voor het EFRO-project bouwen we een mobipunt uit aan het station. Ook komen er mobiele fietsstallingen voor o.a. evenementen. We willen de Diksmuidelingen stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen. We investeren in autodelen, een wagen voor het vervoer van rolwagengebruikers, materiaal dat de verkeersveiligheid bevordert."Diksmuide zal extra toeristische en commerciële promotieacties lanceren voor kustgangers, de winkelkern en haar streekproducten in de kijker zetten. Deze legislatuur investeert de stad 1,2 miljoen euro in het thema 'waterbeleving'. "We denken bijvoorbeeld aan een optreden op het water" zegt burgemeester Lies Laridon. "Met 10.000 euro per jaar zullen we ook de hengelsport promoten met initiaties en wedstrijden. Ook dat is waterbeleving én een manier om tot rust te komen. En om Diksmuide in de eindejaarsperiode letterlijk en figuurlijk een warme uitstraling te geven zullen we voor mooiere kerstverlichting zorgen in het centrum en de dorpen." (MVO)