Het college van burgemeester en schepenen stelde maandag zijn beleidsambities voor de periode 2020-2025 aan de bevolking voor. Die kreeg eerder de gelegenheid om via een participatietraject zijn mening te geven over de ambities en om zelf voorstellen en ideeën te lanceren.
...