1. Bon van 50 euro

De stad schenkt aan alle gezinnen een bon van 50 euro om de lokale economie weer op gang te trekken en de Gistelnaar 'uit zijn kot' te halen. "De bon zal zes maanden geldig zijn en kan besteed worden in de Gistelse handelszaken. We zullen de ondernemingen met een ondernemingsnummer aanschrijven om hierop in te tekenen. Deze bon staat dus los van de bekende Gistelbon", zegt Defreyne. Kostenplaatje: 260.000 euro. De shoppingactie 'Gistel is dichtbij', die normaal in het voorjaar plaatsvindt, wordt verschoven naar later dit jaar.
...

De stad schenkt aan alle gezinnen een bon van 50 euro om de lokale economie weer op gang te trekken en de Gistelnaar 'uit zijn kot' te halen. "De bon zal zes maanden geldig zijn en kan besteed worden in de Gistelse handelszaken. We zullen de ondernemingen met een ondernemingsnummer aanschrijven om hierop in te tekenen. Deze bon staat dus los van de bekende Gistelbon", zegt Defreyne. Kostenplaatje: 260.000 euro. De shoppingactie 'Gistel is dichtbij', die normaal in het voorjaar plaatsvindt, wordt verschoven naar later dit jaar. De actie, waarbij aan handelaars gratis witte stickerbollen worden uitgedeeld om klanten een veilige afstand te laten bewaren, wordt voortgezet. De lijst met handelszaken die een afhaalservice aanbieden, blijft een update krijgen. "De inwoners kunnen digitale info blijven krijgen via de stedelijke website www.gistel.be, maar ook via Facebook, Twitter en Hoplr, en het gratis telefoonnummer 0800 29 070. Bewoners van ons lokaal dienstencentrum die gebruik maken van onze sociale dienstverlening, worden regelmatig gecontacteerd en ondersteund. Ook via een brief informeren we de inwoners met federale en gemeentelijke info."en subsidies Nog voor de coronacrisis uitbrak, werden al enkele belastingen voor ondernemers afgeschaft, zoals de bedrijfsbelasting en taks op terrassen en automaten. Ook de aanvullende personenbelasting werd verlaagd. De inning van belastingen van 2020 wordt uitgesteld om liquiditeitsproblemen te verminderen of te vermijden. "Eenmaal er een beter zicht is op de economische situatie en de gevolgen van de crisis wordt deze maatregel geëvalueerd", zegt Defreyne. Het bestuur betaalt de lokale leveranciers prioritair en zo snel mogelijk na ontvangst van de facturen. Subsidies kunnen behouden worden als het project of de activiteit uitgesteld wordt naar een latere datum dit jaar. De organisator van een geannuleerd project kan subsidies behouden als er al niet-recupereerbare kosten gemaakt zijn.De stad benadrukt de economische en sociale rol van marktkramers. "We hebben de plaatsingsrechten op de markt begin 2020 al verlaagd. Daarnaast verlagen we de abonnementsprijs evenredig met de duurtijd van het verbod op markten, wat één van de coronamaatregelen is. Ook de geplande voorjaarsactie 'Week van de markt' zal later dit jaar georganiseerd worden."Nog een coronamaatregel was het sluiten van de ontmoetingscentra en jeugdhuizen. Verenigingen die een jaarabonnement hebben voor het gebruik van een zaal in een ontmoetingscentrum, betalen voor 2020 minder op hun abonnement, evenredig met de duurtijd van de coronamaatregel. Jeugdhuizen betalen dit jaar ook minder op het jaarbedrag van hun huur. "Uitbaters van handelszaken binnen het gemeentepatrimonium krijgen een vermindering van 25 procent op de huur- of concessieprijs. Hiermee willen we eigenaars en verhuurders van panden in de eigen gemeente het goede voorbeeld geven en een warme oproep lanceren om een deel van de maandelijkse huur kwijt te schelden. Zo kunnen verenigingen of handelszaken tijdens de crisis duurzaam ondersteund worden."De subsidie voor buurtfeesten wordt gedurende twaalf maanden fors opgetrokken van 150 euro naar 250 euro. "Hiermee willen we het sociale leven, dat noodgedwongen op een laag pitje staat, straks opnieuw stimuleren."Als een kermis niet kan worden georganiseerd door de coronacrisis, zullen de kermiskramers de eerstvolgende kermis geen standgeld moeten betalen. Denk daarbij aan Lentekermis, Dolle Dagen of Godelieveprocessie.Het Sociaal Huis startte een actie rond de inzameling van laptops en tablets voor kansarme kinderen uit de lagere school. Deze actie is aanvullend met de actie van de Vlaamse Overheid naar secundaire scholen. "Wie een oude laptop heeft die niet meer gebruikt wordt, kan die bezorgen aan onze sociale dienst. Zo krijgt die laptop een nuttig, tweede leven en kan iedereen deelnemen aan nieuwe onderwijsvormen."De stad stelt een herbruikbaar mondmasker ter beschikking aan elke Gistelnaar, ouder dan 12 jaar. De verdeling hiervan vindt plaats in de tweede helft van mei. Er worden zowel mondmaskers aangekocht als zelf gemaakt.En dan is er nog het triagepunt in zaal Zomerloos, waar inwoners terecht kunnen met klachten die mogelijk wijzen op corona. Huisartsen screenen er patiënten en verwijzen ze indien nodig. De meest recente cijfers wijzen op 377 aanmeldingen, waarvan 218 via een Gistelse dokter. De voorbije twee weken werden negen personen doorverwezen naar de spoedafdeling. Veertien dokters uit Gistel en Oudenburg bemannen de consultatieruimte, zes medewerkers ondersteunen het project en vijf poetskrachten houden het centrum proper en ontsmet. (Timmy Van Assche)