John Crombez zal in mei van volgend jaar de SP.A-lijst voor de Kamer trekken. Op zijn lijst staan op verkiesbare plaatsen drie nieuwe beloftevolle krachten. Eén van hen is Melissa Depraetere (26) uit Harelbeke, ondertussen gebombardeerd tot defensiespecialiste van de partij. Een gelijkaardig verhaal op de lijst voor het Vlaams Parlement. Daar staat Maxim Veys (31), vanaf januari Kortrijks gemeenteraadslid en al even voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij in Kortrijk, op plaats drie.
...

John Crombez zal in mei van volgend jaar de SP.A-lijst voor de Kamer trekken. Op zijn lijst staan op verkiesbare plaatsen drie nieuwe beloftevolle krachten. Eén van hen is Melissa Depraetere (26) uit Harelbeke, ondertussen gebombardeerd tot defensiespecialiste van de partij. Een gelijkaardig verhaal op de lijst voor het Vlaams Parlement. Daar staat Maxim Veys (31), vanaf januari Kortrijks gemeenteraadslid en al even voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij in Kortrijk, op plaats drie.SP.A 'passeert' zo wel een aantal mensen met meer ervaring. Denk maar aan Tine Soens uit Heule, een van de jongste parlementsleden in het Vlaams Parlement. In 2014 raakte ze vanop de vierde plaats op de West-Vlaamse lijst verkozen. "Alle leden van de partij zijn hiermee akkoord gegaan. Ook Tine", benadrukt voorzitter Crombez. "Ik vind dat wel heel knap. Want ik kan dan wel verkondigen dat wij een kans willen geven aan jongeren, op menselijk vlak is dat niet altijd zo evident. Daar heb je heel volwassen politici voor nodig. Maxim en Melissa hebben bovendien al hun strepen verdiend, ondanks hun jonge leeftijd."Er lijkt opvallend veel talent uit Kortrijk en omstreken te komen. "Dat hebben we vooral te danken aan Philippe De Coene", weet de voorzitter. "Hij heeft een ongelooflijk sterke werking uitgebouwd. In 2014 hadden we een eerste generatie jongeren voor de gemeenteraad. Velen van hen zijn nu enorm gegroeid en klaar voor een grotere opdracht. Ik hoop dat we in de toekomst in heel de provincie zo een sterke werking kunnen uitbouwen. Kortrijk kan daarbij zeker een voorbeeld zijn." Maxim en Melissa zelf beseffen ook dat de talentenpool bij de Kortrijkse SP.A erg diep is. "Maar we hebben heel hard gewerkt om hier te geraken", benadrukt Maxim. "Ik heb niet om die plaats gevraagd. Als je hard werkt, zullen de juiste mensen dat wel merken. Ik wilde in de eerste plaats het juiste doen voor Kortrijk." "Inderdaad", bevestigt Melissa. "Ik had het ook niet zien aankomen. We wisten dat er enkele jongeren gevraagd zouden worden, maar er waren nog wel wat andere opties."Melissa verdiende haar strepen vooral toen ze als parlementair medewerker het F-16-schandaal mee aan het licht bracht. "Dat heeft mij zeker de nodige ervaring bijgebracht, ook met de pers. Maar ik zetelde ook al vijf jaar in de OCMW-raad en werk al langer voor Alain Top (Harelbeeks burgemeester en Kamerlid, red.). Ik heb dus nog wel het een en ander in mijn mars." "Ik denk ook dat we onze lokale ervaring mee kunnen nemen", vult Maxim aan. "Ik ben bijvoorbeeld vooral vertrouwd met sociale huisvesting. En net daar is er ook op Vlaams niveau nog heel wat werk aan." "Hetzelfde geldt federaal", weet Melissa. "De facturen blijven maar stijgen. Mensen komen niet meer rond en vanuit mijn ervaring bij het OCMW weet ik dat die problemen niet altijd even zichtbaar zijn. Er is dus nog veel werk. Kijk maar naar de protesten van de Gele Hesjes.""Vroeger mocht je op onze leeftijd al blij zijn als je mocht flyers uitdelen en stoelen klaar zetten", vertelt Maxim nog. "Maar de tijden zijn veranderd. Er zit echt schwung in de partij." "Bovendien was de stemming over de lijst zo goed als unaniem", weet Melissa. "We hebben meer dan 300 mensen achter ons." Het blijft toch een grote verantwoordelijkheid. "Maar we worden goed ondersteund en ik denk dat ik voor ons beiden spreek als ik zeg dat we dat wel aan kunnen. Trouwens, we zijn nog niet verkozen. Laat ons eerst maar campagne voeren", besluit Maxim.