SP.A betaalt zijn zetel heel duur, CD&V-centen renderen het meest

Redactie KW

In Waregem hebben de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen 77.670 euro aan propaganda besteed. Is dat veel? Ter vergelijking: in Izegem een kleinere stad dan Waregem hebben de partijen zo’n 90.000 euro uitgegeven. Vraag is of die investering ook heeft geloond? Voor de ene partij al meer dan voor de andere en binnen de partijen zijn de uitgaven van de kandidaten ook al ongelijk efficiënt.

De uitgaven voor verkiezingsreclame zijn door de wet beperkt. Partijen mogen afhankelijk van het aantal inwoners een maximumbedrag spenderen, voor individuele kandidaten geldt eveneens een begrenzing. Wat de partijen voor algemene verkiezingsreclame uitgeven gezamenlijke folders, gezamenlijke affiches of campagnes in kranten en op het web hebben wij in het overzicht op de voorgaande pagina’s toegelicht. Daarnaast kunnen partijen ook hun kandidaten in beperkte mate ondersteunen en geld uit de partijpot voor individuele promotie vrijmaken.

SP.A betaalt zijn zetel heel duur, CD&V-centen renderen het meest

De partij die in Waregem het meest uitgaf voor verkiezingsreclame is het N-VA/Open VLD-kartel (bijna 28.800 euro). Het minst gaf Vlaams Belang uit (iets meer dan 4.150 euro). CD&V schuift heel dicht bij het kartel aan (iets meer dan 27.700 euro), terwijl Groen matig geld spendeerde (7.200 euro).

Hoe voeren de meeste partijen en kandidaten promotie? De meeste propaganda verschijnt in drukwerk (folders, affiches, advertenties in kranten en tijdschriften). Maar er zijn intussen ook kandidaten die via het web propaganda delen. Onder andere CD&V, N-VA/Open VLD en Vlaams Belang.

Opvallend: de kandidaten van Groen en van SP.A hebben individueel niets uitgegeven voor hun propaganda. Dat is ook zo in de meeste andere gemeenten en steden. In de drie andere partijen zijn er wel individuele uitgaven. En daar heeft Bruno Lahousse van CD&V het meest uitgegeven per stem dat hij heeft gehaald. De man stond op plaats 17, haalde 701 stemmen en gaf ruim 2.000 euro uit eigen portemonnee uit.

Niets uitgeven

Met die 2.000 euro is de man niet de grootste besteder, dat is over alle partijen heen, overduidelijk burgemeester Kurt Vanryckeghem. Hij gaf 4.653 euro uit. Noch in eigen partij noch in andere partijen wordt hij qua bedrag dicht benaderd. De grootste individuele besteder in het kartel bijvoorbeeld is Maxim Laporte (795 euro) en Michiel Vandewalle (762 euro). Die laatste krijgt wel een serieuze dotatie van zijn partij waardoor zijn uitgave boven 1.200 euro komt.

En het is overigens niet alleen bij Groen en bij SP.A dat kandidaten individueel niets spenderen. Ook bij het kartel N-VA/Open VLD zijn er mensen die persoonlijk niets hebben uitgegeven: Tine Wielfaert, Manfred Delaere, Hilde Vandendriessche en Sophie Verstraete. Geen van hen werd overigens verkozen.

Bij CD&V hebben ze allemaal geld gespendeerd aan verkiezingspropaganda, maar sommigen in heel beperkte mate. Simon Vansteenkiste bijvoorbeeld, op plaats 28, gaf 14,5 euro uit. Hij is niet verkozen.

Rik Soens van CD&V is diegene van wie de investering het best rendeerde: hij gaf 13 cent uit per behaalde stem. Bij N-VA/Open VLD rendeerde de investering van Els Deroose het meest: net geen halve cent investeerde ze per behaalde stem. Zowel Rik Soens als Els Deroose zijn verkozen. Bij Vlaams Belang ‘kostte’ een stem voor het enige verkozen raadslid ook maar 23 cent. Maar dat was geen geld uit eigen portemonnee bij Vlaams Belang, maar de centen kwamen uit de partijpot.

Rik Soens (CD&V): “Inzet rendeert vooral”

Met slechts 13 eurocent per stem haalde schepen Rik Soens van CD&V het hoogste persoonlijke rendement uit de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

Dat is van alle kandidaten over alle partijen heen die deelnamen én geld spendeerden een bijzonder merkwaardig cijfer en meteen ook een serieuze opbrengst. Maar de schepen relativeert meteen.

“Vergeet toch niet dat ik ook deelnam aan de verkiezingen voor de provincieraad en dat er daar meer centen zijn naar toe gegaan. Dat moet ik toch zeker meegeven. Maar goed, die 13 eurocent per stem: daar kun je niet naast kijken. Het is eigenlijk ook het resultaat van jarenlange inzet en hard werken. Dat geldt voor iedereen van de partij, overigens.” (DJW)

Michiel Vandewalle (N-VA): “Investeren in Wonderman”

Michiel Vandewalle (N-VA) bracht een specifieke campagnefiguur, Wonderman, in stelling voor de verkiezingen.

De lijsttrekker van N-VA/Open VLD bleef onder de gestelde limieten, ondanks een investering in een specifieke campagnefiguur. “Wij investeerden in media, flyers, folders en een krantje. Tegelijk is er ook de investering in onze campagnefiguur Wonderman. Dat is allemaal behoorlijk veel. Daarnaast was er ook een dag voor de kandidaten, waarbij zij info en vorming kregen. Zoiets weegt natuurlijk door. We hebben ons bewust als team geprofileerd, niet als twee aparte partijen. Bepaalde zaken hebben wij persoonlijk in de bussen van de Waregemnaars gedropt.” (DJW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.