Christof Dejaegher scoort met duurste campagne in Poperinge

Met een persoonlijke inbreng van 3.553,74 euro heeft Christof Dejaegher het meeste geld uitgeven van de Poperingse kandidaten. Mét resultaat.

“Toverformules bestaan niet”, zegt Christof Dejaegher. (Foto MD)

“De verkiezingsuitgaven en de bedragen die de kandidaten mogen uitgeven, zijn wettelijk geregeld”, aldus de burgemeester. “In mijn geval zijn er twee vrij logische verklaringen voor het bedrag dat op mijn aangifte van uitgaven staat. Eerst en vooral was ik ook kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. Uiteraard was het mijn ambitie om mijn mandaat te verlengen, ik stond op de tweede plaats. Het is een haast onmogelijke opdracht om in een regio van Mesen tot in De Haan jezelf als kandidaat wat bekend te maken en je boodschap aan de kiezer kenbaar te maken. Ik heb mij beperkt tot de directe regio. Maar zodra je nog maar iets uitgeeft van foldertje met de Post kom je meteen aan vrij hoge bedragen voor drukwerk en verzending. Doe er nog wat affiches en andere zaken bij en zo heb je het resultaat. Een deel werd ook vanuit de partij voorzien.”

Aanspreekbaar

“Een tweede verklaring is het feit dat enkele uitgaven voor de campagne van onze hele Poperingse CD&V-ploeg ook op mijn aangifte vermeld staan. Zo bereik ik bijna het wettelijke bedrag. Als partij kozen we bewust voor een meervoudige campagne, niet alleen digitaal of via sociale media, maar ook voor mensen die niet met deze moderne ‘instrumenten’ werken. Ook dat heeft zijn prijs natuurlijk, maar het heeft zijn inhoudelijke waarde.”

“Zodra je iets uitgeeft van folder met de Post kom je aan vrij hoge bedragen”

“Ik vind het gewoon belangrijk in een democratie dat je als kandidaat toch je boodschap moet kunnen brengen. Een geheim recept heb ik alleszins niet. Ik hou gewoon van mijn stad en haar inwoners, zelfs al houden ze misschien niet allemaal van mij. Ik probeer veel bij de mensen te zijn, zonder dat ik overal kan zijn. Ik doe dat vanaf de eerste dag na de verkiezingen en ik ben ook graag aanspreekbaar en betrokken. Dat is heel belangrijk. Eigenlijk moet je vooral je job doen, je hard inzetten en soms de zaken ook wel eens wat scherper durven formuleren. Zo worden de noden van je inwoners ook gehoord. Maar toverformules bestaan niet.” Christof Dejaegher blijft burgemeester en op 3 december legt hij de eed af als voorzitter van de provincieraad.

Jean-Marie Blondeel. (Foto MD)
Jean-Marie Blondeel. (Foto MD)

N-VA Poperinge spendeerde meer dan 10.000 euro aan de campagne, maar dat leverde slechts één zetel op. “Of onze campagne zo duur is geweest, weet ik niet want, ik heb geen zicht op de uitgaven van andere partijen”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel. “Ik weet wel dat de verantwoordelijken heel plichtbewust zijn omgesprongen met het budget en heel goed hebben afgewogen wat er werd uitgegeven. We kregen een dotatie van de partij, waarmee we onze campagne moesten betalen. We hebben het campagnebudget helemaal besteed. We zijn nog steeds van oordeel dat we qua inzet van middelen en methodologie een geslaagde campagne hebben gevoerd. We zijn door heel veel mensen gehoord en gezien geweest, wat de bedoeling is van een campagne. Na interne evaluatie hebben we vastgesteld dat de fout die we maakten lag in de stijl en toon van onze boodschap. Mensen hebben geen nood aan negatieve boodschappen, opsomming van wat er fout gaat of beter kan, maar willen een positief verhaal, een verhaal met dromen en mogelijke realisaties, een opbeurend verhaal. Er is zo al voldoende negatieve berichtgeving.”

Poperinges schepen Jurgen Vanlerberghe was lijsttrekker voor Samen voor de gemeenteraadsverkiezingen en lijsttrekker voor SP.A voor de provincieraadsverkiezingen. Toch gaf hij maar een goede 600 euro uit aan zijn campagne. Zelf relativeert hij dit cijfer: “We hebben zowel bij Samen als bij SP.A de gewoonte om vooral in te zetten op groepscampagnes, en veel minder op kopstukken. Die campagnes worden in hoofdzaak gefinancierd met de afdrachten van parlementsleden, gedeputeerden, burgemeesters en schepenen. Zij betalen zonder uitzondering gedurende zes jaar 10 procent op hun bruto-belastbaar inkomen. Dit zijn zowat de hoogste afdrachten bij politieke partijen. Dit stelt ons in staat om campagnes op te zetten waarbij elke kandidaat, of hij nu op de eerste, op de tiende of op de 23ste plaats staat, op een gelijkwaardige manier aan bod komen. En uiteraard kunnen ook de lijsttrekkers hier mee van genieten. De campagne van Samen heeft alles samen een goede 25.000 euro gekost. Ik denk dat we er met dit budget in geslaagd zijn om niet enkel op een aantrekkelijke manier al onze kandidaten voor te stellen, maar ook op een heldere manier onze standpunten te verwoorden. We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om veel aandacht te besteden aan onze website en Facebookpagina. Met succes denk ik, want we kregen heel veel complimenten over onze campagne.”

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.