Het doet dat omdat het schepencollege een fronthef-aftakas aankocht bij de vader van schepen Bram Coppein (LVP). "Uit de notulen van het schepencollege van 23 oktober 2014 blijkt dat het schepencollege overgegaan is tot aankoop van een fronthef- aftakas", begint Guido Berten van CD&V Vleteren. "Voor deze aankoop waren er twee offertes...

Het doet dat omdat het schepencollege een fronthef-aftakas aankocht bij de vader van schepen Bram Coppein (LVP). "Uit de notulen van het schepencollege van 23 oktober 2014 blijkt dat het schepencollege overgegaan is tot aankoop van een fronthef- aftakas", begint Guido Berten van CD&V Vleteren. "Voor deze aankoop waren er twee offertes, namelijk van de firma Vande Ghinste en van loonwerken Geert Coppein. Voor de aankoop werd gekozen voor loonwerken Geert Coppein, omdat hij de laagste in prijs was.""Het is echter zo dat Bram Coppein, schepen van jeugd, milieu, groendienst en informatie in Vleteren de zoon is van Geert Coppein", vervolgt hij. "In de gemeenteraad van 17 november hebben we al opgemerkt dat het delicaat is om zowel opdrachtgever als uitvoerder te zijn. Het antwoord van schepen Bram Coppein was dat hij slechts werknemer is bij zijn vader", zegt Guido Berten.'Loonwerkbedrijf Geert en Bram Coppein'Volgens CD&V Vleteren is er bij deze aankoop sprake van belangenvermenging. "De schepen had de zitting van het schepencollege moeten verlaten, en dat is niet terug te vinden in de notulen. Zijn vader is bloedverwant, dus mocht Bram Coppein niet aanwezig zijn. Op grond van artikel 27 §2,3° aangaande het bloedverwantschap, kunnen we argumenteren dat zijn naam in het insigne van het bedrijf vermeld wordt. Eveneens kan men op de website van 'loonwerkbedrijf Geert en Bram Coppein' vaststellen dat het bedrijf uit twee delen bestaat, namelijk: deel loonwerken, te contacteren persoon Geert Coppein, en deel verkoop van machines, verantwoordelijke Bram Coppein."De partij vraagt de gouverneur dan ook de klacht op grond van belangenvermenging te onderzoeken.(AHP)