Woensdag 25 november, 2020

Roland Crabbe 20 jaar burgemeester: "Ik heb al veel gedaan voor Nieuwpoort, en zal nog veel doen"

Roland Crabbe 20 jaar burgemeester: "Ik heb al veel gedaan voor Nieuwpoort, en zal nog veel doen"
Roland Crabbe met een imitator van koning Albert II.

"Ik ben een laatbloeier wat politiek betreft," licht de burgervader toe. "Na mijn studies startte ik een carrière als burgerlijk bouwkundig ingenieur. Pas toen ik eind de dertig was, zette ik mij in Oostende op de CVP-lijst voor de federale verkiezingen en was ik een tijdlang kabinetsadviseur van Leo Tindemans en Paula D'Hondt." In 1982 verhuisde hij en plaatste zich in 1983 voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik kon zetelen in de oppositie en in 1995 werd ik aangesteld als burgemeester."

De promenade tussen bad en stad

Het voornaamste doel van Roland Crabbe en zijn college was Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad infrastructureel met elkaar verbinden. Een belangrijke stap hierin was de aanleg van de promenade tussen bad en stad in 1998. De vernieuwing van de Albert I-laan, de vernieuwing van de kaai en de bouw van het bezoekerscentrum Westfront behoorden tot zijn grootste realisaties. Laat ons ook niet vergeten hoe het stadsbestuur er in 2014 in slaagde het internationale event 'Lichtfront' op een uitnemende manier te organiseren.

"Ik heb al veel gedaan voor Nieuwpoort, en zal nog veel doen. Zo zal ik de groene gordel nog verder uitwerken tussen bad en stad, en zal ik de wegen optimaliseren. Maar ik heb het gevoel dat de Nieuwpoortenaars mij nu vertellen dat ik van hen mag vertrekken in 2018. Ik dank hen, en iedereen waarmee ik samenwerkte."

(CT)

Roland Crabbe met een imitator van koning Albert II.

Bij de inhuldiging van het monument voor Hendrik Geeraert op het Hendrikaplein.

Tijdens de Vissershulde achter de Vismijn. Achter burgemeester Roland Crabbe merken we o.a. ook Frans Lefevre op.

Het bezoek van prins Laurent op de Grote Markt. Op de foto zien we o.a. ook toenmalig gouverneur Paul Breyne.

Samen met Dana Winner en toenmalig schepen Xavier Braet.

Roland Crabbe tijdens een toespraak. Op de foto herkennen we o.a. ook Eddy Lowie.

Met Paula D'Hondt en centraal toenmalig schepen Paul Van Laer uit Oostende.

Een beeld van tijdens de Visserijdagen. Roland Crabbe leert hier netten knopen.

Koning Albert II krijgt een miniatuurschip cadeau.

Roland Crabbe reist graag. Dit is een beeld van een van zijn vele uitstappen.

Roland Crabbe in zijn kabinet.

Roland Crabbe bij het afleggen van de eed.

Een toespraak in het gezelschap van tal van prominenten.

Roland Crabbe werd opgenomen in verscheidene ordes.

Voormalig gouverneur Paul Breyne en Roland Crabbe.

Nog een beeld van tijdens de Visserhulde; hier de optocht van het Vissersmonument naar de Vismijn. Uiterst links merken we ook Jan Loones op.

Roland Crabbe als jurylid. Naast hem zitten Xavier Braet en Paul Geerts, de tekenaar van Suske en Wiske.

Roland Crabbe met o.a. Miss Belgiam Beauty Liesbeth Van Bavel, Xavier Braet, Dany Van Loo, Liesbeth Van Bavel en Els Tibeau.

Bij het monument in het Prins Mauritspark.

Roland Crabbe is ingenieur. We zien hem hier op de foto met enkele wegenwerkers.

Roland Crabbe met Lucy Loes.

Op een gocart met o.a. Paul Breyne en Luc De Man van De Lijn.

De opening van De Keure, huizen van de Nieuwpoortse Volkswoning.

Roland Crabbe waagt een dansje, mogelijk in wzc De Zathe.

Roland Crabbe is altijd bereid om iets uit te testen.

Roland Crabbe bij het oorlogsmonument in Ramskapelle.

Een beeld van de inhuldiging van de vernieuwde Vismijn in 1996 door minister Eric Van Rompuy.

Een beeld van de opening van een tentoonstelling, waarschijnlijk in de kerk van Ramskapelle.

De opening stuk van de vernieuwde zeedijk in Nieuwpoort.

Roland Crabbe aan het garnaalpellen.

Nog een beeld van bij het oorlogsmonument in Ramskapelle.