Vooraleer de gemeenteraad van start ging, werd nog even stilgestaan bij het plotse overlijden van voormalig gemeenteraadslid en parlementair Herman De Reuse. Schepen Nathalie Muylle sloot later aan na een zitting van het federale parlement in Brussel.
...

Vooraleer de gemeenteraad van start ging, werd nog even stilgestaan bij het plotse overlijden van voormalig gemeenteraadslid en parlementair Herman De Reuse. Schepen Nathalie Muylle sloot later aan na een zitting van het federale parlement in Brussel.Francis Reynaert (Open VLD) vroeg hoeveel het nieuwe station de stad nu werkelijk zal kosten. "De stad heeft iets meer dan tien miljoen euro betaald aan het nieuwe station en de omgeving", aldus schepen Griet Coppé (CD&V). "De NMBS, Infrabel, Vlaanderen en ook Europa hebben subsidies verleend. Dit project heeft zeker voor zuurstof voor de stad gezorgd: niet alleen in de vorm van speelruimte voor de kinderen en bijkomend groen maar ook door de inspanningen van de investeerders die de nieuwe stationsomgeving herontdekken."Maar Francis Reynaert viel vooral over de gemetste en gevoegde betonstenen, de rechtstaande roofing en de leuke prints op de technische huisjes aan de kant van Krottegem en vroeg om die zo snel mogelijk weg te werken.Raadslid Geert Huyghe (CD&V) vroeg hoe ver het stond met de aanleg van het bufferbekken aan de Collievijverbeek op De Ruiter. "De Collievijverbeek was altijd één van de Roeselaarse pijnpunten", vertelt schepen Vanwalleghem. "Het geplande bufferbekken zal in 2018 niet meer gebeuren maar wordt in 2019 zeker gedolven. En dat zal zeker een huzarenstukje zijn als je weet dat heel wat bufferbekkens pas na een periode van zes jaar kunnen afgewerkt worden. In Roeselare zal dat op de helft van de tijd gebeuren."Lieve Lombaert (N-VA) wilde weten hoe OVAM en de stad de (vervuilde) sites van de Kardinaal Cardijnlaan en de site van Leopold III-laan zien. "Er zit heel wat vervuilend materiaal onder de grond in de Kardinaal Cardijnlaan. Dit werd aangebracht door buurtbewoners en werd pas later door OVAM erkend", stelt schepen Nathalie Muylle. "Wanneer moet gesaneerd worden en dat zal wel komen, zal dat door OVAM moeten gebeuren. Er zal niet onmiddellijk een verkaveling komen in de Kardinaal Cardijnlaan."Wat de site Leopold III-laan betreft, zou de sanering al moeten gebeurd zijn tegen 1 januari 2018. Maar er is heel wat gebeurd sedert die tijd. De oriënterende en beschrijvende onderzoeken geven aan dat er ook heel wat moet gesaneerd worden maar dat dit zal gebeuren wanneer de projectontwikkelaars klaar zijn om met de werken te beginnen. Wanneer dit na elkaar kan gebeuren, zal dit minder tijd en geld kosten. Dit heeft de stad nog geen euro gekost en dat zal de stad in de toekomst ook geen cent kosten. OVAM zal de volledige sanering voor eigen rekening nemen."Stefaan Van Coillie (CD&V) had veel lof voor de studieplaatsen ARhus en het stadhuis tijdens de examens. Hij vroeg meteen of er mogelijkheid was om een bijkomende dergelijke topplek te vinden in het midden van de stad. "Dat is niet altijd evident", vertelt schepen Michèle Hostekint. "Er moeten aan meerdere criteria voldaan worden zoals toegankelijkheid en veiligheid. Maar we blijven zoeken."Steven Dewitte (Groen) wilde dan weer weten of Roeselare een hart voor pleegzorg heeft en voor de titel van pleegzorgstad wil gaan. "Momenteel worden er in Roeselare 60 kinderen opgevangen in pleeggezinnen. We willen zeker inzetten op de titel van pleegzorgstad. Er komt in het najaar een info-avond over pleegzorg en de stad zal via allerlei kanalen communiceren over pleegzorg. We hopen zo nog meer mensen te motiveren om als pleeggezin te fungeren en op die manier de wachtlijst van 167 kinderen en jongvolwassenen te verminderen."Siska Rommel (N-VA) wil meer aandacht voor een kernversterkend detailhandelsbeleid in de dorpskernen van Rumbeke en Beveren en voor delen van Krottegem. "Dat zal andere instrumenten vragen dan diegene die we gebruiken in het kernwinkelgebied", legt burgemeester Kris Declercq uit. "Er zijn al veel mooie initiatieven zoals Beveren Bruist of de activiteiten van de ROM in Oekene en Rumbeke. En ik geloof dat de stad die initiatieven ook moet blijven ondersteunen op veel gebieden. Maar stedelijke subsidies voor de winkels in de deelgemeenten zijn nog niet aan bod gekomen."Maarten Vinckier (Open VLD) heeft het moeilijk met de modaliteiten van de beheersovereenkomst voor het busstation in de stationsomgeving. "Ik heb gelezen dat er een verdeelsleutel is tussen De Lijn en het stadsbestuur en daar lees ik dat de stad alle kosten van vandalisme zal dragen. Dat gaat mij te ver." Raadsleden Brecht Vermeulen (N-VA) en Immanuel De Reuse sloten zich daar bij aan. "Ook in andere centrumsteden is er een groter onderhoud voor de stad voorzien en moeten steden busstations meer en meer zelf onderhouden. De Lijn schuift naar voor dat De Lijn niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor vandalisme. Het is een kwestie van onderhandelen." Waarop Maarten Vinckier repliceerde: "Dan hebben ze bij De Lijn zeer goede onderhandelaars en moeten we misschien enkele cursussen 'hoe goed onderhandelen' volgen. Schepen Coppé kreeg meteen hulp van burgemeester Kris Declercq. "Roeselare heeft niet alles weggegeven, zeker niet. Wij zijn een zeer taaie partner geweest en vanuit De Lijn kwam vaak de verzuchting dat wij 'ambetante mensen ' zijn. En in de toekomst zullen wij nog vaak onderhandelingen moeten voeren met de mensen van De Lijn."Wanneer raadslid Luc Martens (CD&V) wilde repliceren werd hij prompt teruggefloten door Brecht Vermeulen omdat hij als lid van de Raad van Bestuur van De Lijn betrokken partij is. Waarop een geanimeerde discussie ontstond tussen burgemeester en Brecht Vermeulen waarbij zelfs de wetteksten erbij werden gehaald. Dit alles weerhield Luc Martens er niet van om zijn uiteenzetting te doen 'louter en alleen ter verduidelijking en om het kader van de volgende onderhandelingen te schetsen', zoals hij zelf stelde. Of hoe het onderhoud van enkele bushokjes toch voor wat animo kunnen zorgen.In het vroegere WieMu of het nieuwe Koers! zijn er meerwerken voor de elektriciteit (vooral LED-belichting en camerabewaking) ten bedrage van 77.000 euro. Dat zorgde voor gemopper bij de oppositie die het ongelooflijk vindt dat alle specialisten en studiebureau's die hiervoor werden geraadpleegd deze meerkosten niet konden voorzien. Het openingsmoment van Koers! is voorzien op 8 en 9 september: 8 september is de geboortedatum van Jempi Monseré en op 9 september is het Open Monumentendag. De Optimistenstraat en de Gelukstraat zijn twee nieuwe straatnamen van de nieuwe Matexi-verkaveling die er komt in de Gitsestraat. De N-VA-fractie bij monde van Siska Rommel vond de twee namen 'een beetje simpel' en stelde twee reuzinnennamen voor: de Carlottastraat en de Marilynstraat. Waarop Immanuel De Reuse meteen voorstelde om één van de straten 'Immanuelstraat' te noemen. Maarten Vinckier gaf misschien nog de meest interessante opmerking door te stellen dat 'Geluksstraat' met dubbele -s wordt geschreven.En de doorgetrokken weg die door het bedrijf Top Motors werd aangelegd als verlengde van de bestaande Kaasterstraat, zal Topweg als naam krijgen. Die weg zal dienen als ontsluiting van het eigen bedrijf Top Motors maar ook voor de ontsluiting van de rest van het bedrijvengebied aan de rijksweg in Rumbeke.Van schepen Bart Wenes hoorden we nog dat er aan de Ronde Kom, op de plaats van het huidige moederhuis, een palliatieve site komt. De kennis betreffende deze materie die medewerkers van AZ Delta daar al over hebben, verhuist eveneens naar de nieuwe palliatieve site.Wat onthouden we van deze bijna vakantie-gemeenteraad ? Als er gediscussieerd wordt over bushokjes, straatnamen en armaturen van led-verlichting dan zijn er niet veel problemen in Roeselare.